Valgurnene åpner onsdag

– Oppslutningen har dessverre vært lav de siste valgene, sier Karoline Gåre, leder i valgstyret.

KREVER INNSATS. Leder for Kjernestyret, Marius Hauahei, påpeker at det kreves innsats og et stort engasjement for å være med i Kjernestyret på skolen.
Publisert Sist oppdatert

– Jeg har ikke tatt stilling til om jeg skal stemme ennå. Hvis jeg skal stemme, så må jeg vite at jeg stemmer på noe jeg vet har betydning for meg, sier NHH-studenten August Sællmann.

Denne uken går nemlig høstvalget ved Norges Handelshøyskole (NHH) av stabelen. Blant de 62 forskjellige stillingene som er oppe til valg, er blant annet hele Kjernestyret og styret til UKEN.

Både Sællmann og medstudent Anders Bergland  har fått med seg at det er valg ved skolen, men innrømmer at de ikke har satt seg veldig godt inn i det.

Bergland påpeker at det muligens blir en popularitetskonkurranse. Dette er fordi man ikke kjenner alle som stiller, og at det er litt kort tid til å sette seg inn i alt ved valget.

– Det blir nok fort til at man stemmer på noen man kjenner. Man spør jo seg selv «hvorfor skal jeg bry meg om folk i den stillingen?». Det er vanskelig å relatere til alle vervene, sier han.

Valgoppslutning på rundt 20 prosent

Leder for valgstyret, Karoline Gåre, har det øverste ansvaret for at valgreglene følges til punkt og prikke. Hun kan fortelle at selv om studentforeningen NHHS har mange medlemmer, så er valgoppslutningen som regel lav. Ved de siste valgene har prosentandelen av studenter som har benyttet seg av stemmeretten sin, ligget på rundt 20 prosent.

Med ett unntak: ved vårvalget i 2017 var det hele 35 prosent av studentene som stemte. Dette skyldes konkurranse mellom to blokker, mener Gåre.

– Det vi har sett er at når det er konkurranse om stillinger, så blir studentene også mer engasjerte, sier hun.

Stillingene som skal fylles hører hjemme i forskjellige styrer i utvalg og prosjektorganisasjoner som er underlagt studentforeningen (NHHS). Hvis hele styret i et utvalg skal byttes ut, så kan studenter gå sammen og stille i blokk. Det vil si at en gruppe studenter stiller sammen for å fylle hele styret.

Leder i valgstyret, Karoline Gåre. FOTO: Martin Helliesen Sørdal

– Selv om det er en gruppe som stiller som blokk, så stemmer man på hver enkel stilling. Dersom to blokker stiller mot hverandre så vinner den blokken med flest totale stemmer. Hvis det bare er noen av stillingene i et styre som er oppe til valg, så gis det ikke anledning til å stille i blokk, forklarer Gåre. 

– Det kreves et stort engasjement

Kjernestyret (KS) er styret i NHHS og den daglige ledelsen. Kjernestyret koordinerer og administrerer de ulike initiativene og aktivitetene i studentforeningen og har det overordnede ansvaret for studentforeningen ved NHH. Med et verv i Kjernestyret, binder man seg i et år. På onsdag er vervene i Kjernestyret blant dem som skal velges, og leder Marius Hauahei understreker at stillingene krever mye innsats.

Ved de siste valgene har det vært lite konkurranse om de gjeveste vervene i Kjernestyret. Hauahei sier at vervene er tidkrevende, og at det kan være noe av årsaken til at konkurransen uteblir.

– Det kreves et stort engasjement for å være med i Kjernestyret, og man må brenne for NHHS. Det er også mye arbeid som må legges ned, noe som går utover skolearbeidet.

– Hvilke verv er mest populære?

– Det varierer selvfølgelig fra år til år, men det er naturlig å tro at de gruppene med størst medlemstall har mest konkurranse.

Valget starter onsdag morgen

Selv om valgoppslutningen har vært relativt lav de siste årene, er det ingen fasit på hvordan man skal jobbe for å få flere til å stemme.

– Valgoppslutningen varierer mellom vårsemesteret og høstsemesteret, og fra valg til valg. På grunn av denne variasjonen, er det vanskelig å vite hva som må gjøres, og det er vanskelig å innføre drastiske tiltak. Men vi ønsker selvfølgelig at alle skal stemme, og at studentene skal vite at alle stemmer teller, sier Hauahei. 

Videre påpeker han at det jobbes aktivt for å få flere til å stemme.

– Det er satt opp en arbeidsgruppe som jobber med valget, for å se på endringer som kan bidra til høyere valgoppslutning. Dette er et løpende arbeid, og tar nødvendigvis lang tid.

I følge Hauahei er valgprosessen åpen, hvor studentene har muligheten til å stille kandidatene til veggs. Dette skal motvirke at studentene kun stemmer på venner og bekjente.

– Valgprosessen skal være åpen nok til at man skal ha mulighet til å stille kritiske spørsmål til dem som stiller, og holde Kjernestyret ansvarlige for valgmålene sine. 

Kandidatene til årets høstvalg vil bli publisert om morgenen onsdag 31. oktober. Fra og med onsdag 31. oktober klokken 08:00 og til og med fredag 2. november klokken 10:00 vil det være mulig å avgi sin stemme. Stemmingen kan gjøres både via nettsystemet Canvas eller i en valgurne på skolen.

Powered by Labrador CMS