Varsler endringer på lektorstudiet

Helt siden lektorprogrammet startet på UiB i 2004 har studentene hatt problemer med å kombinere praksis og undervisning. Nå har professorene annonsert endring.

Publisert Sist oppdatert

– Fra vi startet opp lektorprogrammet her i Bergen har vi hatt det som kalles en «utfordring», men som jeg velger å kalle et problem.

Dette sier Torodd Kinn, professor i nordisk språkvitenskap. Han mener det er problematisk at lektorstudenter ved Universitetet i Bergen (UiB) hvert semester møter utfordringer med å sjonglere undervisning på universitetet med praksisopphold.

– Jeg har noen venner som studerer for å bli lærer på Høgskulen på Vestlandet (HVL). Der virker det som om praksisperiodene er litt bedre lagt opp, sier Øystein Sandve, lektorstudent i nordisk.

Han etterspør bedre kommunikasjon mellom student, universitet og praksisskole.

Problematisk at de må velge

Lektorstudentene ved UiB får ikke studiepoeng for de obligatoriske praksisoppholdene i studiet. Når de er ute i praksis tar de kommende lærerne de samme fagene som de som tar en «ren» bachelorgrad eller mastergrad, uten å skulle bli lektorer. I mange tilfeller må de velge mellom praksis og undervisning, og siden praksisen er obligatorisk, må undervisningen oftest velges bort.

Dette er en lite gunstig ordning, mener Kinn.

– Det er synd at lektorstudentene ikke kan konsentrere seg like mye om praksis og undervisning. Det er det ingen som tjener noe på – da mister de undervisning, mens medstudentene deres mister diskusjonen de kan bidra med.

Lektorstudent Sandve kan fortelle at han foreløpig i studieløpet ikke har møtt på store problemer med denne ordningen, fordi han til nå bare har hatt korte praksisopphold. Senere i løpet blir imidlertid disse lengre.

– Senere i studiet kommer utfordringene, forteller han.

Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, sier det er universitetets ansvar å legge til rette for at praksis og studier ikke krasjer.

– Det skal ikke være slik at studentene må velge mellom praksis og obligatorisk undervisning. Vi må legge til rette for at studentene skal få det til, sier han.

Legger om undervisning

Fra semesterstart høsten 2017 vil undervisning på 200- og 300-nivå i nordisk bli lagt utenom praksisperiodene til lektorstudentene, opplyser Kinn. Det mener han er bedre.

– Tidligere har vi prøvd å legge undervisningen enten tidlig eller sent, slik at studentene kunne rekke praksis midt på dagen. Dette har vist seg å ikke være optimalt, så nå har vi bestemt oss for å legge den helt utenom praksisperiodene.

Kinn forteller også at studentene som tar en bachelor i nordisk vil få et alternativt opplegg i ukene hvor lektorstudenter er i praksis. 

– Dessverre vil de andre studentene som ikke tar en lektorutdanning ha mye tomrom i den perioden. Det vil vi prøve å rette opp i ved å lage øvingsoppgaver som skal fylle tiden. 

Dette er en idé lektorstudent Sandve støtter.

– Jeg synes studentene som tar en bachelor burde få noen obligatoriske seminarer, en innlevering eller ha noen kollokvier mens vi er i praksis. 

UiB-rektor Olsen kan også opplyse om at kontoret hans jobber med å finne en løsning. Han kan imidlertid ikke kommentere ytterligere hvordan dette skal gjøres.

 

Powered by Labrador CMS