Veien videre etter valget

Sosialdemokratisk Liste skal jobbe for å styrke tilbudet for psykisk helse, Moderat Liste for økt synlighet og bedre tilgjengeliggjøring av forskning.

LAV OPPSLUTNING:
Publisert

Den store valgvinneren ble, i år som i fjor, Sosialdemokratisk Liste. Listeleder, Jonas Joseph har store planer for veien videre for den ledende listen det neste året.

– For oss er det viktigste å få fortgang i arbeidet med den viktigste kjernesaken vår, psykisk helse. Tallene viser at studentenes psykiske helse bare blir verre, og derfor må vi gjøre noe med det.

Hvordan skal man bedre det psykiske helsetilbudet?

– Flere lavterskeltilbud, og få flere psykologer inn i Sammen. Vi vil også engasjere Bergen kommune og helsedirektoratet for å se om det er noe UiB kan gjøre annerledes eller potensielt få støtte fra noen av instansene.

Joseph er også tydelig på hva de må gjøre for å få gjennomslag etter at forslaget har blitt vedtatt i Studentparlamentet.

– Vi må jobbe opp mot Sammen, ettersom at det er de som har tilbudet, men vi vil også snakke med universitetsledelsen for å se om de kan kutte i budsjettet noen steder for å gi plass til økt satsing på psykisk helse.

VALGVINNER: Jonas Joseph er tydelig på at noe må gjøres med studentenes psykiske helse

Dette har vært en viktig sak for dere lenge. Har dere noen nye planer for å sikre gjennomføring?

– Kort fortalt så må vi ikke ta ting for gitt. Vi må jobbe hardere og være mer løsningsorienterte enn tidligere, sier han og fortsetter:

– I forhold til mine forgjengere vil jeg prøve å få engasjert flere folk. Slik som det er nå så er Studentparlamentet dominert av folk fra SV-fakultetet. Stemmene til de andre fakultetene må også bli hørt.

Onsdag 29.mai skal det nye parlamentet konstitueres. Der skal det også velges et nytt arbeidsutvalg. Joseph og Sosialdemokratisk Liste sitter på mye av makten i dette valget.

– Vi har blant annet planlagt å støtte vår egen kandidat, Magnus Jansen. Han er veldig dyktig og vi har troen på at han kan gjøre en god jobb. Når det kommer til kandidater fra andre lister så har vi ikke bestemt oss enda, men vi skal ha samtaler med alle listene og høre på hva de har å si. Vi er åpen for kandidater fra alle kanter. Både Venstrealliansen og Moderat Liste er aktuelle.

Kritisk til lav oppslutning

Moderat Liste er på offensiven etter å ha sikret seg et ekstra mandat i forhold til fjoråret. Listeleder, Anne Aurora Ekeland Bjørkly, er blant dem som har annonsert sitt kandidatur som medlem av det nye arbeidsutvalget.

– Jeg ønsker å jobbe for at Studentparlamentet blir mer synlig internt på universitetet, og at den faglige kvaliteten på universitetet blir bedre. 

– Hvordan kan den faglige kvaliteten bli bedre?

– Vi bør blant annet tilgjengeliggjøre forskningen som er gjennomført på UiB på en bedre og mer oversiktlig måte. Videre må vi se på om man kan lage en digital forskningsbank. I tillegg vil det være hensiktsmessig å se på hvordan man tar i bruk digitale hjelpemidler, som KI, i moderne forskning. UiB skal være ledende i Norge på KI, men for at det skal være mulig må man vite hvordan man skal ta disse verktøyene i bruk.

STILLER TIL ARBEIDSUTVALGET: Listeleder for Moderat Liste stiller til Studentparlamentets arbeidsutvalg

Bjørkly sier hun også vil arbeide for økt synlighet.

– Valgoppslutningen i år er kritisk dårlig. Det er et stort problem at studentene ikke vet at Studentparlamentet finnes. Det er ingenting i mentorordningen, og universitetet gjør lite for å legge opp til studentfrivillighet via parlamentet. En direkte konsekvens av dette er at oppslutningen blir lav.

Valgoppslutningen i år er kritisk dårlig. Det er et stort problem at studentene ikke vet at Studentparlamentet finnes. Det er ingenting i mentorordningen, og universitetet gjør lite for å legge opp til studentfrivillighet via parlamentet. En direkte konsekvens av dette er at oppslutningen blir lav.

Anne Aurora Bjørkly

– Hva kan man gjøre for å øke synligheten?

– Man kunne for eksempel hold valget kort tid etter velkomstuken og brukt mer ressurser på digital promotering, sier hun og legger til:

– Selvfølgelig er det noen som burde bli stilt til ansvar for dette, fordi det er et arbeid som ikke blir gjort godt nok. Arbeidsutvalget har et særskilt ansvar for å opprettholde en god valgoppslutning. Universitetsledelsen kunne også tatt tak og vist at de bryr seg om stemmen til studentene og legitimiteten til Studentparlamentet.

Avtroppende leder i Studentparlamentet, Kaja Ingdal Hovdenak, mener kritikken treffer feil.

– Dette er et problem som stikker dypt. Hele studentfrivilligheten har fått seg en skikkelig knekk etter corona. Vi har en hel studentgenerasjon som ikke fikk delta i frivilligheten. Før pandemien hadde vi flere som stilte til valg, større skillelinjer blant listene og dere i Studvest hadde en valgomat. Det er alles ansvar å delta i demokratiet slik at vi får et aktivt demokrati.

Powered by Labrador CMS