Venstrealliansen

VENSTREALLIANSEN: Med billigere pensum som kjernesak er en panteordning for pensumbøker viktig for Venstrealliansen.
Publisert Sist oppdatert

Hva er deres kjernesaker?

– De to viktigste sakene for oss er at pensum skal bli billigere og mer tilgjengelig og at studentfrivilligheten skal bli styrket.

Har dere noen konkrete planer for å få gjennomslag for disse sakene?

– Når det kommer til dette med billigere pensum, så vil vi for eksempel jobbe for å få en panteordning. Slik kan studenter levere inn pensum etter at de er ferdig med det, og det vil da gå videre til nestemann. For å styrke studentfrivilligheten så vil vi blant annet hjelpe med å finne lokaler på campus som folk kan bruke.

Selv med en panteordning vil det fortsatt bli veldig dyrt å få redusert pensumprisene til cirka 20 000 studenter. Hvem skal betale for dette?

– Det trenger ikke nødvendigvis å være slik at UiB tar hele regningen. Vi kan for eksempel ta i bruk mer digitalt pensum for å kutte i kostnadene.

Dette med billigere pensum har jo vært en viktig sak for dere i mange år nå. Hvorfor har dere ikke klart å få senket prisene?

– Problemet er at Studentparlamentet ikke bare kan vedta at pensum skal bli billigere. Det er ikke slik at alt vi går inn for faktisk skjer. I stedet så vedtar vi ting vi skal jobbe videre for på et høyere plan. Billigere pensum er en lite populær sak blant ledelsen på UiB, så det er ikke like realistisk å få gjennomslag for akkurat dette som det er å få gjennomslag for ting de er enige i.

Hva har dere aktivt gjort det siste året for å prøve å få gjennomslag for billigere pensum?

– Vi har frontet saken i Studentparlamentet, og slik som vi har oppfattet det så er dette en sak som studentene er enige i. Så det står ikke på oss for at det ikke går gjennom, men på de som faktisk har makten til å realisere det.

Hva mener dere er Studentparlamentet sin viktigste oppgave?

– Vår viktigste oppgave er å jobbe for at studentene blir hørt, og å fremme sakene som studentene bryr seg om.

Et stort problem for Studentparlamentet er at mange ikke forstår forskjellene mellom listene. For eksempel så er programmet deres veldig likt Sosialdemokratisk Liste sitt. Hvordan skiller dere dere fra dem?

– Jeg vil si at vi i Venstrealliansen tør å tenke litt større, og vi har store ambisjoner for studentene, som vil merkes i det lange løp.

Et annet problem er at synligheten til Studentparlamentet er for lav. Har dere noen planer for hvordan den kan økes?

– Vi har ikke nødvendigvis noen konkrete forslag, utover det vi allerede gjør. Vi står på stand når det er arrangementer som åpner for det og vi er ute i media. Man kan alltid bli mer synlig, noe vi vil jobbe videre for.

Hvis dere får inn en representant i arbeidsutvalget, har dere noen strategi for hvordan han/hun best kan fremme Venstrealliansen sine velgeres interesser?

– De som velges inn i arbeidsutvalget distanserer seg som oftest fra listene, så vi har ikke noen stor påvirkning på hva de gjør.

Så de hører ikke på hva listen de er valgt inn fra sier?

– De hører jo selvfølgelig litt på oss og er åpen for forslag, men praksisen pleier å være at man skal være nøytral når man er med i arbeidsutvalget og ikke være for opptatt av tilhørighet til en spesifikk liste.

Av det som dere i Venstrealliansen har fått til det siste året. Hva er du mest fornøyd med?

ØKT STUDIESTØTTE: Venstrealliansen går til valg på en kraftig økning av studiestøtten

– Noe av det vi har jobbet mest med er å påvirke hvilken linje UiB skal legge seg på i konflikten mellom Israel og Palestina. Der fikk vi gjennomslag tidligere i år for at UiB ikke skal samarbeide med universiteter som bidrar til brudd på folkeretten. Det var ikke vi som sendte inn akkurat det forslaget som ble vedtatt, men vi har sendt inn lignende forslag før og jeg vil se på det som et gjennomslag som vi har vært en del av.

Tror du at Studentparlamentet sitt vedtak var avgjørende for at UiB avsluttet utvekslingsavtalen sin med Tel Aviv University, eller ville det gått igjennom uansett?

– Jeg vet ikke om det hadde en direkte påvirkning, men det hjelper jo at man står sammen i en sak, og sjansene for gjennomslag øker i takt med hvor mange man er som støtter forslaget. Så jeg tror at vi i det minste har hatt litt å si.

Dere har også flere forslag i programmet deres som handler om saker som Studentparlamentet ikke har noen påvirkning på. Et eksempel er økt studiestøtte. Vil du si at dette kun er et prinsipp?

– Igjen så er ikke dette noe vi kan påvirke direkte, ettersom at det er Stortinget som vedtar statsbudsjettet. Derimot, så har Venstrealliansen delegatplasser på Norsk Studentorganisasjon (NSO) sitt årsmøte hvor vi kan påvirke hva de skal mene på vegne av alle studenter i Norge.

Men NSO har alltid vært for å øke studiestøtten kraftig, men det virker ikke som om de klarer å oppnå sitt mål om en såpass stor økning.

– Selv om vi ikke har fått gjennomslag enda, så er det fortsatt viktig at vi mener at studiestøtten burde økes. Fordi det er slik at hvis ingen mener at den burde økes, så kommer det aldri til å skje. Det kom jo en ti prosent økning av studiestøtten i forrige statsbudsjett, noe som er et steg i riktig retning.

Vil du da si at Studentparlamentet i Bergen kan ta noe av æren for dette?

– Nei, jeg vil ikke si at vi kan ta æren for dette. Derimot, så vil jeg gi æren til studentbevegelsen generelt som har jobbet for dette i mange år.

Så den økningen som står i deres program kan bli sett på som et prinsipp da, og ikke et praktisk forslag som dere faktisk kan få til gjennom Studentparlamentet?

– Altså, utover det jeg allerede har sagt så har jeg ikke noe mer å tilføye.

Dere har også mange punkter i programmet som omhandler Sammen og deres tjenester. Hvordan skal dere få gjennomslag for dette, til tross for at Studentparlamentet ikke har noen direkte makt over Sammen?

– Både vi, og de andre listene i Studentparlamentet, har representanter på årsmøtet til Velferdstinget Vest (VT). Dette er Sammen sitt demokratiske organ, og der vil man jo ha en form for makt over hva Sammen skal gjøre.

Men Sammen har jo ikke noen plikt til å følge opp alt som blir vedtatt på Velferdstinget.

– Det er sant. Det blir litt det samme som at UiB ikke har noen plikt til å gjennomføre alt Studentparlamentet vedtar, og det er dessverre slik studentpolitikken fungerer. Altså, at ingen har noen plikt til å følge opp alt som blir vedtatt i enten Studentparlamentet eller Velferdstinget.

Hvordan vil en enkeltstudent merke det hvis Venstrealliansen får stor innflytelse på Studentparlamentet sine vedtak?

– Vi håper at studenter vil merke at vi får gjennomslag ved at studiehverdagen blir enklere. På det ideelle Venstreallianse-universitetet er pensum billigere, man ser frem til hverdagen som student og man går på et universitet som tar klimakrisen på alvor. Dette ligger dessverre langt frem i tid, men vi skal fortsatt kjempe for det.

Tror dere at dette er mulig kun ved å bruke innflytelsen Studentparlamentet har?

– Studentparlamentet er den kanalen vi har. Derfor må vi prøve å få gjennomslag der. Vi har ikke så mange andre valg slik som ting er nå. Det er ikke realistisk å få til dette på kort tid, men kanskje hvis man jobber for det over flere år.

Så man kan si at Studentparlamentet i hovedsak er et talerør for studentene, og ikke et organ som faktisk gjennomfører ting?

– Ja, man kan jo si det. Som vi snakket om tidligere så har ikke Studentparlamentet mye direkte makt, og vi er avhengige av at de med gjennomføringskraft hører på oss og er enige med oss. Men det skal sies at vi jobber opp mot rektoratet for å få gjennomslag, selv om det ikke er vi som har direkte mulighet til å gjennomføre ting.

Powered by Labrador CMS