Nyhet

Vestlandslegen skal sende medisinstudenter til flere studiebyer

Shridar Patil er en av medisinstudentene som startet på Universitet i Bergen (UiB) i høst. Han kan bli en av de første studentene som overføres til Stavanger halvveis i studieløpet i 2024.

MER PLASS. Førsteårsstudent Shridar Patil er positiv til Vestlandslegen.
Publisert Sist oppdatert

Fakta

Grimstadutvalget 2018 skulle undersøke hvordan Norge kunne utdanne flere av eget helsepersonell.

 

I rapporten til utvalget kommer det frem at nær 47 prosent av Norges leger tar utdannelsen sin i utlandet. Det er langt flere enn i nabolandene våre Danmark og Sverige

 

Utvalget anbefalte at Norge skulle øke antallet studieplasser fra daværende 636 til 1076.

 

120 av disse studentene skal til Bergen, og Vestlandslegen er UiBs forslag på hvordan det skal håndteres.

Antallet medisinstudenter i Norge skal økes kraftig, men hvordan er ennå ikke avgjort. Etter tre år i Bergen skal 42 prosent av medisinstudentene fullføre studiet i andre byer, foreslår Universitetet i Bergen.

Løsningen blir kalt Vestlandslegen, og er UiBs svar på anbefalingen som kom fra Grimstadutvalget i 2019. Utvalget oppfordret UiB til å øke kapasiteten ved medisinstudiet med 120 studieplasser

– Jeg synes det er appellerende at det er nytt, i tillegg til at det er en god mulighet til å se litt mer av Norge, sier førsteårsstudenten Shridar Patil.

Vestlandslegen – desentralisert medisinutdannelse

Prodekan for utdanning ved Det medisinske fakultet, professor Steinar Hunskår, er prosjektleder for Vestlandslegen. Han forteller at da de fikk rapporten fra utvalget i 2019, hadde de 165 plasser per kull.

– Det var umulig å tenke seg å bare putte 120 ekstra studenter inn i auditoriet. Det er det ikke plass til. Vi ble nødt til å tenke kreativt og radikalt. Det var slik vi kom opp med Vestlandslegen.

NYTENKENDE. Prosjektleder forteller at UiB måtte tenke kreativt når antallet studenter skulle økes så kraftig.

Studentene som søker Vestlandslegen, skal ha sin base på Alrek Helseklynge i tre år, før de så sendes til enten Stavanger, Haugesund eller Førde.

– Prosjektet er under utredning. Vi har ikke kommet langt nok til å lage en konkret studieplan, men vi har fastlagt prinsippene.

Prinsippene Hunskår refererer til er blant annet pasientkontakt gjennom hele studieløpet og å desentralisere utdannelsen slik at studentene eksponeres for helsesystemet på hele Vestlandet.

Koronaplasser ble pilotprosjekt

Selvom det ikke er avgjort at Vestlandslegen skal gjennomføres, ga koronasituasjonen en overraskende mulighet.

Som en del av krisepakken i mai 2020 fikk UiB midler til å ta inn 20 ekstra medisinstudenter. Hunskår forteller at dette ga en åpning for å prøve ut ordningen.

– Da vi fikk de 20 ekstra plassene i fjor tenkte vi: kanskje de kan bli en pilot for Vestlandslegen? Vi tok kontakt med Stavanger Universitetssykehus for å høre om de ønsket å ta imot disse studentene om 3 år. Det ville de.

Trangt om plassen på Haukeland

Når førsteårsstudenten Patil deler tankene han har gjort seg rundt det å søke seg til Stavanger i løpet av studiet, legger han vekt på fordelen ved å være færre studenter.

– Mitt inntrykk er at vi i Bergen er mange studenter rundt én lege, og mange rundt én pasient når man skal observere under klinisk undervisning i. Hvis jeg får reise til Stavanger etter tre år, vil vi kun være 20 stykker på kullet. Da blir det færre studenter per lege, mer plass og større mulighet til å være mer aktiv.

PASIENTKONTAKT. Shridar Patil mener at Vestlandslegen er interessant fordi den fokuserer på sentrale deler av lege-yrket.

Patil synes det er positivt at Vestlandslegen har fokus på det praktiske ved legeyrket.

– Det å være lege handler om pasientkontakt og utføre praktiske oppgaver. Så jeg merker at når de ønsker å fokusere på en slik læring, så er det noe som gjøre det veldig interessant.

Basert på frivillighet

Patil forteller at han først ble informert om Vestlandslegen da han mottok tilbud om studieplass på Universitetet i Bergen i sommer.

– Da vi fikk på plass avtalen med Stavanger, var fristen for å søke på Samordna opptak allerede utgått, forteller prosjektleder Hunskår.

INFO VED OPPTAK. Slik så mailen ut som informerte studentene om Vestlandslegen. FOTO: privat.

For 2020-kullet er derfor ordningen i første omgang basert på at 20 studenter frivillig ønsker seg til Stavanger.

– Hvis vi ikke finner 20 studenter som vil dette, må vi lage en mekanisme som velger ut noen.

Prosjektlederen forteller at målet er at Vestlandslegen skal ha egen oppstart på vårsemesteret, slik at søkere kan søke denne ordningen direkte gjennom Samordna opptak.

Powered by Labrador CMS