Victor Botnevik og Sigrid Vorland

VICTOR OG SIGRID: Alle som tar på verv i universitetet bør få bedre lønn og opplæring
Publisert

Hva er kjernesakene deres?

– Et sterkere og mer handlekraftig studentfellesskap, og et klimanøytralt universitet innen 2030.

Et sterkere og mer handlekraftig studentfellesskap? Utdyp.

– Vi har hundrevis av studenttillitsvalgte på programnivå, instituttnivå og fakultetsnivå. Dette er da de nærmeste lokale tillitsvalgte for de fleste studentene på UiB. Veldig mange av disse får ikke den opplæringen de trenger. Vi må styrke deres posisjon. Ved å gjøre det, så mener vi at studentenes felles posisjon også vil styrkes.

Hva vil dere gjøre for å realisere målet om et klimanøytralt universitet?

– UiB skal være klimanøytrale innen 2030, og vi ønsker å være veldig tydelige på at dette målet skal bli nådd. Vi ligger ikke godt an, så vi må ta tak så fort som mulig. Vi må øke gjenvinningsgraden, ha et mer detaljert klimaregnskap for å vite hvor det kan kuttes og vi må kutte ned på innenlands flyreiser. 

Har dere troen på at klimamålene blir nådd?

– Vi ligger ikke godt an, men når alt kommer til alt så er det universitetsstyret som bestemmer hvordan resten av universitetet oppfører seg. Det er mange på universitetet, både ansatte og studenter, som ønsker å nå dette målet, men det er krefter i Universitetsstyret som ønsker å revidere klimamålene alt i oktober, da klimaregnskapet for 2023 skal behandles. Det er fullt mulig å nå målet hvis man prøver. Vi skal være offensive og kutte klimautslipp der hvor det er mulig.

Nå har dere allerede sittet som representanter i ett år. Hvordan vil dere si at fremgangen har vært for å nå klimamålene i den perioden?

– UiB er en enorm organisasjon, så det tar svært lang tid å sette seg inn i alt klimaarbeidet ved UiB. Man merker at det er et lavt engasjement for klima i styret og at det som oftest er studentrepresentantene som ser på klima som den viktigste saken.

Hva er dere mest fornøyd med av det dere har fått til det siste året?

POSISJONEN

– Det viktigste vi har fått gjennomslag for er at det blir innført et krav om opplæring for alle fakultetsstyrerepresentantene. Jeg (Victor) har møtt alle fakultetsstyrerepresentantene. De har skrevet et felles opprop sammen med stipendiatene som vil bli sendt til universitetsledelsen og det kommer til å bli vedtatt. Slik vil da alle de nye representantene få opplæring på lik linje som de ansatte.

Hva skiller dere fra motkandidatene deres?

– Det som skiller oss fra de andre kandidatene er først og fremst erfaring, da vi er de eneste med bakgrunn fra Universitetsstyret. Vi kjenner systemet, folkene, prosessene og sakene godt. Det er viktig å presisere at styrearbeid er tidkrevende og langsiktig, og om vi skal få til endringer på lang sikt er vi nødt til å ha erfarne representanter som kan arbeide med saker kontinuerlig og som faktisk sitter lenge nok til å gjennomføre endringer

En stor del av problemet til både universitetsstyret og Studentparlamentet er at synligheten er for lav. Hvordan har dere tenkt å jobbe for å bli mer synlige?

– Synlighet er svært viktig, slik at alle vet hvem de kan henvende seg til hvis de har spørsmål. For å bedre synligheten vil vi jobbe aktivt i både sosiale og tradisjonelle medier, samt være tilgjengelige for studentene.

Powered by Labrador CMS