Vil du bli redaktør eller daglig leder i Studvest?

Vil du jobbe i Norges beste studentavis?

SØKNADSFRIST 10. APRIL
SØKNADSFRIST 10. APRIL
Publisert Sist oppdatert

Studvest lyser ut stillinger som kulturredaktør og fotoredaktør. Søknadsfrist 10. april.

Studvest er Vestlandets største studentavis, og dekker høyere utdanning i bergensområdet. Vi gir ut avis annenhver uke med et opplag på 2000 og har løpende produksjon på nett. Studvest består av fire redaktører og over 50 medlemmer, hvor hver redaksjon består av omtrent 15 journalister.

Styret i Studvest lyser nå ut stillinger som kulturredaktør og fotoredaktør i perioden 01.08.2023 til 31.07.2024. Begge stillingene er honorert.

Ved å være redaktør i Studvest får du en uvurderlig ledererfaring som er svært ettertraktet i arbeidslivet. Flere av tidligere redaktører gått videre til attraktive jobber i mediebransjen.

Kulturredaktør: 

Kulturredaktøren i Studvest er ansatt i 100 prosent stilling og har ansvaret for kulturjournalistikken i avisen. 

Kulturredaktøren har følgende arbeidsoppgaver: 

 • Prioritere hvilke saker kulturredaksjonen skal jobbe med. 
 • Følge opp og redigere alle kultursaker som skrives.
 • Redaksjonelt ansvar for alt kulturstoff som publiseres.
 • Personalansvar for journalistene i kulturredaksjonen. 
 • Skrive egne saker.  
 • Lede ukentlige redaksjonsmøter.

Søkere til stillingen må ha følgende kvalifikasjoner: 

 • Journalistisk erfaring og kunnskap om presseetikk.
 • Et godt norsk språk, både muntlig og skriftlig. 
 • God kjennskap til kulturlivet i Bergen.
Fotoredaktør:

Fotoredaktøren i Studvest er ansatt i 50 prosent stilling og har ansvaret for å utvikle og ivareta Studvests visuelle profil i papir og på nett.

Fotoredaktøren har følgende arbeidsoppgaver: 

 • Sørge for god faglig kvalitet på bilder, illustrasjoner og layout i avisen. 
 • Personalansvar for fotografer og illustratører. 
 • Ta egne bilder.
 • Lede ukentlige redaksjonsmøter

Søkere til stillingen må ha følgende kvalifikasjoner: 

 • God kunnskap om fotojournalistikk og fotografiets funksjon i pressen. 
 • Kunnskap om illustrasjon og grafisk design er en fordel
 • Erfaring med digital bildebehandling i Adobe Photoshop og Lightroom.
 • Erfaring med InDesign er en fordel.
Daglig leder

Stillingen innebærer et 50 prosent honorert verv, hvor du vil påta deg ansvaret som daglig leder med annonse- og salgsansvar.

 • Daglig leder har ansvaret for økonomien og den administrative driften av avisen. Dette innebærer blant annet kontering av bilag, utarbeidelse av budsjetter, påse at budsjetter overholdes og at Studvest styres innenfor den økonomiske rammen som til enhver tid er gjeldende. Det administrative arbeidet innebærer blant annet inngåelse av avtaler, utarbeidelse og inngåelse av kontrakter Studvest har med eksterne aktører, og kontakt med Sammen. Daglig leder er underlagt og rapporterer til ansvarlig redaktør, som har det fulle budsjettansvaret.
 • Som annonseansvarlig i Studvest vil du også ha ansvar for annonsesalg og kundekontakt. Dette innebærer å følge opp eksisterende kunder, og ha jevnlig kontakt med annonsører, på mail og telefon. Du vil også ha ansvaret for utlegging av nettannonser og annonser til papir, samt budsjettert salg. Det forventes at den rette kandidaten kan jobbe selvstendig, og samtidig samarbeide godt i team.
 • Du vil måtte holde orienteringer og budsjettfremvisninger i studentpolitiske sammenhenger. Det er dermed et fortrinn at kandidaten er utadvendt og komfortabel med å snakke foran større forsamlinger.
Søknadsprosessen: 

Søkere til begge redaktørstillingene skal legge ved et handlingsprogram som viser søkerens visjoner for avisen og den daglige driften. Dette skal være på maksimalt tre sider.

Søkere til redaktørstillingene sender søknad med CV, referanser, arbeidsprøver og handlingsprogram til styret i Studvest på e-post: styret@studvest.no

Søkere til daglig leder sender CV og søknad til ansvarlig redaktør på e-post: ansvarligredaktor@studvest.no

Spørsmål om stillingene rettes til:

 • Ansvarlig redaktør Even Hammersvik: ansvarligredaktor@studvest.no / tlf. 474 451 55
 • Kulturredaktør Selma Turiddatter: kulturredaktor@studvest.no / tlf. 998 77 121
 • Fotoredaktør Truls Skram Lerø: fotoredaktor@studvest.no / tlf. 977 57 794
Powered by Labrador CMS