Vil ha bærekraftsmålene inn i alle innføringsemner på UiB

Studentlederne ved UiB vil at FNs bærekraftsmål skal bli en del av alle innføringsemner. De får støtte fra universitetsledelsen.

EX.PHIL. AU-leder Sandra Krumsvik forteller at hun tror bærekraft kan bli implementert i ex.phil allerede dette skoleåret. ARKIVFOTO: Nora Elvestad Reinsnes
EX.PHIL. AU-leder Sandra Krumsvik forteller at hun tror bærekraft kan bli implementert i ex.phil allerede dette skoleåret. ARKIVFOTO: Nora Elvestad Reinsnes
Publisert Sist oppdatert

Fakta

FNs bærekraftsmål:

  •   Verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030
  •  Består av 17 mål og 169 delmål
  • UiB har blitt utpekt som offisiell FN-partner. Universitetet er internasjonalt knutepunkt for mål nummer 14: Liv i havet
  • Kilder: regjeringen.no og uib.no

Arbeidsutvalget (AU) til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB) ønsker bærekraft inn i alle innføringsemner. Det sier studentleder Sandra Krumsvik.

På de fleste fakulteter tilsvarer det ex.phil og ex.fac.

Krumsvik er bærekraftsansvarlig i AU, og forteller at de allerede har fått bekreftet av UiB-ledelsen at bærekraft skal inn i ex.phil.

– Så nå tenker vi større. Bærekraft skal inn i alle innføringsemner, sier hun.

Hvor lang tid tror du det vil ta før dette blir en realitet?

– I ex.phil tror jeg det er mulig å få inn bærekraft i løpet av dette skoleåret. I de andre emnene har vi signalisert våre ønsker overfor ledelsen, men der har vi fortsatt noen steg igjen, sier hun.

– Vi er bærekraftsgenerasjonen

Innføringsemner skal utvikle den akademiske tenkemåten. Ifølge Krumsvik er det derfor viktig å få inn et bærekraftsfokus allerede her, selv om man kanskje ikke ser den direkte koblingen til alle studier.  

Om man for eksempel begynner på et humanistisk fag, der relevansen ikke er åpenbar, så er likevel fokuset på bærekraft viktig å ha med seg gjennom studiene. For man kan faktisk relatere det til alt. Det er 17 bærekraftsmål, og de omfatter så mye mer enn bare klima- og miljøproblemer.

Krumsvik synes selv det siste målet er blant de viktigste – at man må se alle målene i sammenheng.

Og tross alt er det vi som er bærekraftsgenerasjonen, det er vi som skal stå sammen og nå disse målene. Og fordi de er så viktige er det avgjørende å ha fokus på dem overalt, uansett fakultet og institutt, slår hun fast.

Astrup: – Innholdet må endres, ikke bare emnetittelen

UiB har lenge stått i spissen for å nå FNs bærekraftsmål. Tirsdag 8. september arrangerte kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) et innspillsmøte med universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren), der UiB var sterkt representert.

Astrup bekreftet overfor Studvest at UiB er blant foregangsuniversitetene på området, og han er fornøyd med ansvaret universitetet har tatt. Samtidig kom han med en generell advarsel:

– Innholdet i studiene må endres, ikke bare emnetittelen. Spesielt i næringslivet ser vi at mange putter inn ordet bærekraft, uten at det nødvendigvis følges opp i realiteten. Det er viktig å være bevisst på, også for utdanningsinstitusjonene.  

«ENDRINGSAGENTER». Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sier at studenter spiller en viktig rolle i å nå bærekraftsmålene.
«ENDRINGSAGENTER». Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sier at studenter spiller en viktig rolle i å nå bærekraftsmålene.

Og studentene selv er viktige for å nå bærekraftsmålene, skal vi tro Astrup.

Vi skal utdanne «endringsagenter». Det betyr at studenter skal utstyres med de riktige verktøyene for å kunne gå ut i arbeidslivet og gjøre det mer bærekraftig. Jeg har inntrykk av at UiB allerede har kommet langt på dette området.

Master i bærekraft

I 2018 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle kartlegge bærekraftsmålenes rolle i UiBs utdanningsprogrammer. Gruppen ble ledet av Annelin Eriksen, viserektor for globale relasjoner.

– Temaene omkring bærekraft handler om samfunnsansvar, etikk, og forholdet mellom forskning og bærekraft, sier hun, og legger til:

– Bærekraft må knyttes til den helhetlige samfunnsutviklingen. Vi har pleid å tenke for mye enkeltelementer i bærekraftig utvikling. For eksempel enten klimaproblemer eller sosial ulikhet. Vi er nødt til å se utfordringene i sammenheng, sier Eriksen.

Hun forteller at det nå arbeides med å utvikle et tverrfaglig masterprogram i bærekraft.

– En arbeidsgruppe med representanter fra flere fakulteter jobber nå med studieplanen. Det er et ambisiøst prosjekt som vil innebære samarbeid på tvers av fakulteter.

AU-leder Krumsvik er fornøyd med ledelsens innstilling.

– Jeg er glad for at vi har en ledelse som tar bærekraft på alvor, det skal man ikke ta for gitt. Bærekraft blir nok en viktig del av rektorvalget i 2021. Det skal i hvert fall vi jobbe for.  

Leder i Studentparlamentet, Sandra Krumsvik, taler på vegne av Arbeidsutvalgets forslag til arbeidsprogram. Forslaget om bærekraft i innføringsemner er enda ikke vedtatt politikk av Studentparlamentet.

Powered by Labrador CMS