Vil ha mer areal og økonomi til moderne lesesalsplasser 

Studentutvalget ved SV ønsker økt satsning på lesesaler. UiB mener undervisningsrom bør kunne benyttes som leseplasser i større grad. 

PRESS OG MANGEL: Semesterets eksamensperiode er i gang for fullt. Det betyr kamp om lesesalsplassene ved Universitetet i Bergen.
Publisert Sist oppdatert

Eksamensperioden er i gang for fullt, og med det melder kampen om leseplassene ved UiB seg.

En av de som kjenner på press og mangel i eksamensperioden er Andrea Nesvik Voss, leder for Studentutvalget (SU) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-fakultetet) ved Universitetet i Bergen (UiB). På SV-fakultetet er særlig U. Pihl et populært lesested.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra huskontakten vår på U. Pihl, som har i oppgave å holde ro og orden på huset, om at det har vært sjokkfullt her kjempetidlig, sier Voss.

I motsetning til mange andre lesesaler, er U. Pihl nyoppusset og moderne. Pinar Heggernes, prorektor for utdanning og digital kunnskap ved UiB, skriver i en e-post til Studvest at universitetet har forståelse for at det kan være høyt belegg på enkelte lesesaler i eksamensperioden, særlig de som er nyoppussede:

– Det ofte trangt i nyrehabiliterte Ulrike Pihls hus. Etter oppussing har bruken av slike læringsområder økt betydelig, noe vi ser positivt på, da vi ønsker at studentene skal trives på campus. 

Videre trekker hun frem at det samtidig er flere lesesaler på campus som ikke har like høyt belegg og stor pågang som de mer populære lesesalene. 

MANGLER AREAL OG ØKONOMI: Nesvik Voss mener det er for få lesesalsplasser ved UiB.

Voss forstår at studenter heller vil sitte og lese i U. Pihl, fremfor i for eksempel SV-bygget.

– Det er mindre antall studenter som sitter her. Det er små, trange rom uten dagslys og med dårlig ventilasjon. Vi jobber med å gjøre SV-bygget mer attraktivt, men det er begrenset med hva vi kan få til, sier hun.

FLERE ROM: Heggernes mener undervisningsrom også bør kunne benyttes som leseplasser.

Utfører kontroller

Også i fjor var det hard kamp om plassene på U. Pihl under eksamensperioden. Da begynte Studentutvalget å gjennomføre kontroller, noe de har fortsatt med denne våren.

På disse kontrollene blir studenters studentbevis sjekket. Studenter som ikke tilhører Universitetet i Bergen (UiB) har ikke lov til å sitte her, og blir bedt om å forlate området. Kontrollene understreker at det generelt er press og mangel på lesesalsplasser ved utdanningsinstitusjonene i Bergen.

– Med disse kontrollene er vi opptatt av å sørge for at UiB- og SV-studenter skal få bruke sine egne plasser og ikke andre studenter utenfor UiB, sier Voss.

Men til tross for kontroller, er det fremdeles altfor få lesesalsplasser på SV-fakultetet. Nesvik Voss trekker frem at dette skyldes mangel på areal og økonomi.

Vil ha felles lesesaler 

Voss er langt ifra alene om å ha merket presset og mangelen på lesesalsplasser denne våren.

– Jeg bor rett ved SV-biblioteket, men hvis jeg våkner senere enn ni gir jeg egentlig opp å prøve å få en plass, for jeg vet at det ikke er noen ledige igjen.

Det forteller Delia Murtazalieva til Studvest. Som SV-student har hun denne mandag formiddagen flyktet til Det humanistiske fakultet (HF) for å lese til eksamen. Det har medstudent Ellinor Waagsbø Wiese også. Hun var her allerede kvart over åtte.

– Da var dette det eneste ledige, sier Waagsbø Wiese og viser til bordet de nå sitter rundt.

Noen andre som har klart å kapre seg en plass på HF denne mandagen er studentene Leon Torskangerpoll, Arthur Vigardli og Filip Unneland. Også de understreker at man må være tidlig ute for å få tak i plasser.

– Hvis man ikke er her før elleve, så er det fullt, sier Unneland og fortsetter:

– Man er også avhengig av at en av oss kommer tidlig for at resten skal få plass.

Selv var han her klokken ti, og klarte dermed å kapre plass til de to andre også. Det er Torskangerpoll glad for. Som student ved Norges Handelshøyskole (NHH) kommer han fra den andre siden av Nygårdshøyden for å lese til eksamen.

Torskangerpoll kan fort bli uglesett av UiB- og HF-studentene, men han forteller at det også ved handelshøyskolen er press og mangel på lesesalsplasser under eksamensperioden. Finansstudenten mener at UiB bør gå sammen med de andre institusjonene om å lage felles lesesaler, slik at man kan sitte hvor man vil uavhengig av hvilken utdanningsinstitusjon man tilhører.  

GIR OPP: Medier og kommunikasjon-student Delia Murtazalieva (19) bor like ved SV-biblioteket, men sliter med å få plass senere enn 09:00.
KAPRET DET SISTE BORDET PÅ HF: Medier og kommunikasjon-student Ellinor Waagsbø Wiese (19) møtte opp på HF-biblioteket 08:15.
AVHENGIG AV ANDRE: Pedagogikk-student Filip Unneland (23) klarte også å kapre til seg en leseplass på HF til han og vennene sine.
NHH-STUDENTEN: Finansstudent Leon Torskangerpoll (24) mener at UiB og andre utdanningsinstitusjoner bør gå sammen om å lage felles lesesaler, slik kan man sitte hvor man vil uavhengig av hvilken institusjonen man tilhører.

Håper at UiB frigjør mer leseplass

Nå i mai er det også mindre undervisning. Det betyr at flere forelesningssaler står tomme. SU-leder Voss setter spørsmålstegn ved hvorfor disse ikke benyttes som lesesalsplasser i eksamensperioden.

Prorektor Heggernes sier at UiB prøver å ha en viss fleksibilitet mellom lesesalsplasser, studentarbeidsplasser og formelle læringsarealer, og har som generell holdning at undervisningsrom kan brukes til egenstudier utenom undervisningen.

– Denne fleksibiliteten bidrar til at flere kan studere på campus i eksamensperiodene. Vi arbeider kontinuerlig med å vurdere og justere lesesals- og bibliotekskapasiteten. Det er lite ønskelig både sosialt, økonomisk og miljømessig å ha lite bruk av plasser i store deler av semesteret, og på enkelte lesesaler i eksamensperiodene. Det er heller ikke ønskelig å ha så høyt belegg at mange studenter ikke finner en plass og derfor velger bort campus til egenstudier, sier Heggernes.

Voss håper at UiB som helhet gjør noen tiltak for å frigjøre mer plass til studenter som de kan benytte seg av i eksamensperioden.

– Det er jo en problem som oppstår hver eneste eksamensperiode. Vi studenter prøver å gjøre det beste vi har ut ifra de ressursene som finnes. Men det bør gjøres noen grep for å få mer plass til studenter i denne perioden, sier hun.

Læringsmiljøutvalget ved UiB skal ha møte 29. mai. Da skal utvalget blant annet diskutere hvordan de kan informere bedre om de lesesalene som har god kapasitet, samt ordningen med døgnåpent bibliotek i eksamensperioden.

Powered by Labrador CMS