Nyhet

Vil styrke fagutvalgene og studentmedvirkningen

Fagutvalg som dør ut, et aktivt studentengasjement avhengig av ildsjeler og at det er vanskelig å vite hvem som gjør hva høyere opp, er noe begge er lei av. Nå samarbeider Asle Ydestad Tellefsen og Vilde Henningsgård om å skape en endring.

STERKERE FAGUTVALG. Vilde Henningsgård og Asle Tellefsen vil gjøre det lettere å være engasjert student. De starter med fagutvalgene.
Publisert Sist oppdatert

Da Asle Ydestad Tellefsen i fjor ville engasjere seg i fagutvalget for filosofi, fant han ut at det ikke fantes et fagutvalg for filosofistudentene. Han bestemte seg for å gjøre noe med dette, men møtte en del utfordringer i det han skulle bygge opp fagutvalget.

Så traff han Vilde Henningsgård på opplæringsdagene for mentorer på Det Humanistiske Fakultet (HF) og sammen bestemte de seg for å finne den beste løsningen for å styrke fagkretsen og studentengasjementet på fakultetet.

Det ble starten på en pågående prosess for å øke studentmedvirkningen på HF. Hovedmålet er å gi studentene verktøyene de trenger sånn at de kan fokusere på å være engasjerte.

Fra bunnen og opp

Tellefsen og Henningsgård tror at om endringer i systemet rundt fagutvalgene skal være best mulig, så må man jobbe fra bunnen og opp. Fagutvalgene skal være sterke og synlige. Ikke minst skal de være lette å engasjere seg i, uten å bli møtt med en vegg av administrasjon og stammespråk.

Slik det er nå, er det sånn at når man kommer som ny og engasjert student, må man finne ut av alt. Ofte er det ikke ansatt en som kan være denne kompetansebæreren mellom fagutvalg. Det gjør at det er vanskelig å vite hva fagutvalg gjør, kulturer innad kan forsvinne og lignende. Så det vi vil er rett og slett å lage et grunnlag for fagutvalgene i samarbeid med fagprogrammene og instituttene, som kan gjøre dette enklere, forklarer Henningsgard.

SAMARBEID. Vilde Henningsgård og Asle Ydestad Tellefsen mener samarbeid og organisering er viktig for å styrke fagutvalgene ved HF.

Hun legger til at dette ikke er et problem som er særskilt for HF, og at det er noe som jobbes for rundt i sektoren og landet for øvrig.

For Tellefsen er prosessen lærerik og han synes det er spennende å lære hvordan UiB er strukturert. Han mener å bygge bedre samarbeid og forutsigbare systemer er viktig.

Ofte er fagutvalg og studentorganisasjoner avhengig av ildsjeler. Men så er det mangel på systemer og organisering og når disse ildsjelene går videre i livet, siden de er studenter, dør fagutvalgene ofte ut og må startes på nytt, sier Tellefsen.

Ansatt og student

Prosjektet er en del av satsingen fra HF-ledelsens side for å øke studentengasjementet. Det ble i etterkant av korona blant annet opprettet en sosialkomite, som Tellefsen nå leder i tillegg til at han er i styret til Humanistisk Studentutvalg (HSU).

Henningsgård er seniorkonsulent på HF og sitter i Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning. Hun er den som driver prosjektet fra ansattes side.

Dette er jo egentlig ikke noe jeg er ansatt til å gjøre, men ledelsen har sett at arbeidet er viktig og det er veldig fint å se viljen og å få ja til å prioritere det, sier Henningsgård.

De har allerede fått på plass en plattform for alle fagutvalg ved HF og vil på sikt at det her skal finnes informasjon om hva fagutvalg er, hvem som er viktige kontaktpersoner og hvordan man kan drive et.

Tellefsen er klar på hva som driver han og vil jobbe for.

Jeg håper vi kan få til et system som gjør at fagutvalg på sikt går mer eller mindre av seg selv og at nye studenter som kommer møter et “oss” og ikke én person som forteller hva fagutvalget er, sier han.

Så tenker vi at på sikt så kan det å engasjere seg i fagutvalg gjøre at folk tenker det å gøy og engasjere seg og at de kan bruke erfaring og kunnskap til å engasjere seg høyere opp i organisasjonslivet. Og at både fagkrets og studenter kan få noe ut av et tettere samarbeid, legger Henningsgård til.

Kartlegger hva som funker andre steder
ANSATTES REPRESENTANT. Henningsgård brenner for studentmedvirking og er glad for at hun kan jobbe med dette prosjektet.

For å finne ut hvordan man best mulig kan bygge opp et bærekraftig system mellom ansatte, fagutvalg og studenter har Henningsgård og Tellefsen jobbet for å få oversikt over hva som funker andre steder.

Ved LLE (Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske fag) har hvert fagutvalg én person og forholde seg til, noe som vi har sett har funket veldig bra. Der fungerer studentveilederen som kontaktperson og har på mange måter samlet utvalgene og har gjort kommunikasjonen veldig god, sier Tellefsen.

Henningsgard viser til Universitetet i Agders løsning på fagutvalg for studentene.

Der blir man automatisk medlem av fagutvalget innen sitt felt, og det er noe vi kan vurdere å gjøre også her på HF.

De understreker at de er i startfasen og at mye gjenstår, men de gleder seg til å se hva som skjer videre.

ENGASJERT STUDENT. Tellefsen er en engasjert student og har selv opplevd å møte barrierer ved oppstart av fagutvalg. Nå er han motivert til å gjøre det enklere for framtidige studenter.
Powered by Labrador CMS