Det er registrert nye tilfeller ved flere utdanningsinstitusjoner.

ØKENDE. Flere studenter har fått påvist koronasmitte. ARKIVFOTO: HVL: Jeffrey Meijer UiB: Johanne Marlene Hansen NHH: Henriette Frøysland Thorkildsen


Den siste uken har det vært økende koronasmitte blant studentene i Bergen.

Hardest rammet er Høgskolen på Vestlandet (HVL) med minst ni smittede studenter.

– Vi fikk bekreftet noen smittende studenter tirsdag denne uken. I dag har vi fått bekreftet at det er flere nye personer som er smittet, og av disse er det flere studenter ved fysioterapiutdanningen, forteller rektor Gunnar Yttri ved HVL i en pressemelding.

Ved Norges Handelshøyskole (NHH) har det blitt registrert to nye smittetilfeller. Det første ble registrert onsdag 23. mars, og det siste torsdag 24. mars.

Universitetet i Bergen har også hatt nye tilfeller. Onsdag 23. mars ble det registrert at to studenter ved universitetet har fått påvist viruset.

Ved NLA har én student fått påvist smitte.

Vurderer tiltak for studenter

Smittevernoverlege i Bergen kommune, Frank van Betten, forteller at kommunen vurderer å innfører tiltak for å få ned smitten blant studentene.

– Vi har sett på tallene at mange av de smittede er studenter. Det er også unge mennesker, som indikerer at der er økende smitte i den aldersgruppen.

Torsdag var det 44 nye bekreftede tilfeller av covid-19 i Bergen, og alle de smittede var i alderen 20–29.

Van Betten forteller at studenter ofte kan befinne seg i situasjoner hvor det er vanskelig å opprettholde smittevernreglene, og at det derfor vurderes egne tiltak rettet mot dem.

– Mange studenter har kollokvier og studerer på steder det er vanskelig å holde god nok avstand på. Vi må se hva vi kan gjøre for å unngå et større utbrudd.

Videre understreker smittevernoverlegen at det foreløpig bare vurderes tiltak for å få ned smittetallene, men at de ikke har kommet til en konklusjon.

Festsmitte

– Det er alltid en person som starter smitteutbruddet, men det er alltid vanskelig å spore opp. Vi får bare meldt smittetilfellene når folk tester seg, forklarer van Betten.

Likevel får de ofte mye nyttig info gjennom smittesporingen.

– Noen av dem som nylig har fått påvist smitte, har blitt smittet på fest.

Basert på smittesporingen kommunen nå jobber med, er det også forventet flere smittetilfeller blant unge voksne de kommende dagene.

Van Betten mener vi vil se en økning i smitte de neste ukene, og legger vekt på at det er viktig at man følger smittevernreglene, selv om man begynner å bli lei.

– Det er det samme gamle som gjelder, men nå litt strengere på grunn av de nasjonale tiltakene.

Kommentarer

kommentarer