Men Det juridiske fakultet beklager likevel utformingen av eksamensoppgavene.


Den 9. mai skrev Studvest om at studenter som tok eksamen i faget JUS121 fikk tre oppgaver som var like eksamensoppgavene fra kontinuasjonseksamen året før. To A-besvarelser fra den tidligere eksamenen sirkulerte blant de over 300 studentene som avla eksamen i år.

Leder for Juridisk studentutvalg, Vegard Fosso Smievoll, var blant de som var kritiske til oppgavene den gang.

– Dette er uheldig. For oss er det viktig at alle studentene stiller med like vilkår under eksamen, sa han til Studvest i mai.

Stemte ned «konteforslag»

Tirsdag var denne saken oppe i fakultetsstyret, det øverste organet ved Det juridiske fakultet. Det endte med at styret enstemmig ble enige om at de ikke ser på gjenbruken av tidligere eksamensoppgaver som en formell feil. Dermed blir den opprinnelige sensuren stående med vanlig klagemulighet for studentene.

Det ble fremmet et forslag av professor Hans Fredrik Marthinussen om at studentene som klaget på formell feil ved eksamen skulle få mulighet til å få strøket sin eksamenskarakter og gå opp til kontinuasjonseksamen med blanke ark i høst.

Marthinussen, de tre studentrepresentantene og ett annet styremedlem stemte for forslaget, mens like mange stemte mot. Dekanen Asbjørn Strandbakkens dobbeltstemme ble den som gjorde at forslaget ikke gikk gjennom.

– Vi er svært strenge på hva vi gir dispensasjon for gjentak av eksamener for. Så lenge det ikke har skjedd en formell feil, blir det også feil å gi dispensasjon for dette, sier Lena Grønningsæter, som stemte mot forslaget.

– Latterlig å mene at det ikke er en fordel

Det manglet ikke på diskusjon rundt saken. I sakspapirene til fakultetsstyret ble det argumentert for at man ikke ser noen forskjell i karakterfordelingen fra tidligere år, og at det derfor ikke var sannsynlig at de som hadde tilgang på A-besvarelser fikk en fordel. Dette reagerte særlig Marthinussen og studentrepresentantene på.

– Det er helt latterlig om vi påstår at ingen studenter kan ha fått en fordel av å ha tilgang på A-besvarelser fra tidligere eksamener. Vi må være så ærlige som å si at det er sannsynlig at vi har noen studenter som har fått en litt for god karakter på denne eksamenen, sa Marthinussen i møtet.

Han fikk støtte av studentrepresentant Aleksander Sophus Lie.

– Folk har løpt rundt i timesvis for å få tak i en A-besvarelse, det er klart at det kan ha hatt en innvirkning på eksamenen, mente Lie i diskusjonen i fakultetsstyret.

Det var jevnt over enighet i styret om at eksamensoppgavene ikke var heldige. Som en konsekvens vedtok de å komme med en uttalelse der de beklager utformingen av eksamensoppgavene og understreker at de har tatt studentenes innvendinger på alvor.

Kommentarer

kommentarer