På lørdag skal en del av din semesteravgift deles ut for å sikre mest mulig velferd til Bergens studenter.

DIGITALT. Årets budsjettmøte blir digitalt og streames på Facebook på grunn av koronasituasjonen i Bergen. ARKIVFOTO: Håkon Benjaminsen


Budsjettfordelingen

Bergen Studentvelforening (BSV) skal dele ut 5,7 millioner til tolv forskjellige studentforeninger i Bergen. Førstkommende lørdag skal delegatene fra de ulike utdanningsinstitusjonene i Bergen stemme over budsjettforslaget.

Budsjettprosessen har vært lang, og mange har involvert seg i saken. Dette tenker de som er involvert om møtet på lørdag.

ENDELIG. Dette er den endelige innstillingen til budsjettkomiteen. SKJERMDUMP: Studvest
Positive til tildelingen

Lederen i Bergen Studentidrettlag (BSI), Steinar Timenes, forteller at de er veldig spente på hvordan fordelingen blir.

– Det er ingen tvil om at det har gått mest penger til studentidretten, noe som er veldig positivt for studentidretten, sier Timenes.

Til sammen ligger studentidretten an til å få over 400.000 kroner mer i år til sammen. Studentidretten er NHHI, BISI, BSI, JIL og BTSI. Det er et betydelig løft i budsjettkomiteens innstillinger i forhold til tidligere år.

POSITIVT. Steinar Timenes sier at det er positivt for studentidretten at det har gått såpass mye penger til studentidretten. ARKIVFOTO: Jeffrey Meijer

Timenes forklarer at dette er første gang på mange år at BSI får så mye penger, og at de tidligere har opplevd store kutt.

– Vi har jo jobbet for å få pengene til å gå til noe fornuftig enn til bare noen få mennesker.

Når det gjelder selve prosessen tenker Timenes at den har vært ryddig, selv om det har blitt gjort store kutt noen steder. Han legger til at de også får medfølelse for de organisasjonene som har fått kutt denne gangen.

Null kroner til BSTV

Den store snakkisen i budsjettforhandlingene har vært Bergen Student-TV (BSTV) som står i fare for å bli kuttet helt, og ligger an til å få null kroner.

BSTV har derfor valgt å sende inn sitt eget budsjettforslag, hvor de får fordelt 200.000 kroner.

BESTE UTFALLET. Ane Cecelie Dalva håper på det beste utfallet, selv om BSTV står i fare for å få null kroner. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

– Vi ønsker at det skal være rettferdig og likt mellom alle søkerorganisasjonene, men selvfølgelig med tanke på at vi ble satt i null. Dette ønsker vi ikke skal skje, og vi har derfor sendt inn vårt eget forslag, sier Ane Cecelie Dalva, som er daglig leder i BSTV.

Dalva håper at forslaget deres kan skape litt debatt, med tanke på at de i hovedsak har valgt å kutte idretten i forslaget. Hun legger til at målet ikke er å kutte idretten maksimalt.

Hva tenker dere før møtet på lørdag?

– Det er sommerfugler i magen og litt skummelt, for utgangspunktet er ikke gunstig for vår del, sier en spent Dalva.

Hun forteller at de håper på det beste utfallet, og at det ligner på forslaget de selv har sendt inn.

– Ingen er tjent med kutt i studentkulturen

Olav Straume, som er leder i Kulturstyret, forteller at de er spente på hva som skal skje med BSTV.

– Hvis BSTV ender opp med å bli helt kuttet, vil det nok være naturlig for dem å søke penger fra oss neste år.

Han forklarer videre at dersom de er støtteberettiget utover den økningen budsjettkomiteen har foreslått, legger det et press på de organisasjonene som allerede er under dem.

VANSKELIG. Olav Straume syntes det til tider har vær vanskelig å forstå argumentasjonen til komiteen. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

– Da må vi dele ut pengene til en ekstra organisasjon, og det vil jo føles ut som et kutt for oss, siden vi får mindre penger til de andre organisasjonene våre. Jeg tror ingen er tjent med et kutt i studentkulturen i Bergen.

Straume understreker at dersom BSTV søker støtte hos dem, er de hjertelige velkommen og vil bli behandlet likt som de andre organisasjonene som Kulturstyret støtter.

Reagerer på komiteens argumentasjon

Straume vil også påpeke at han synes det har vært en interessant språkbruk når det har blitt argumentert for grunnen til støtte.

– Det har vært vanskelig å skjønne argumentet for at studentidretten bidrar mer til inkludering enn kulturen.

Kulturstyret gir støtte til grupper som driver med miljø, kor, skeive studenter, korps, teater og andre organisasjoner. Dette mener Straume er med på å bidra til inkludering og mangfold.

Han legger også til at han ikke er ute etter å kritisere budsjettkomiteen for mye, men at argumentasjonen deres til tider har vært vanskelig å forstå seg på.

– Vi har vær tilgjengelige for spørsmål og henvendelser gjennom hele prosessen, men har ikke blitt kontaktet.

Straume viser blant annet til at komiteen har argumentert for at Kulturstyret har hatt penger igjen i budsjettet og derfor hatt det økonomisk romslig.

– Dette var før Kulturstyret hadde hatt siste styremøte og vi hadde derfor ikke behandlet alle søknadene ennå.

Svarer på kritikken

– Jeg vil ikke si at studentidretten bidrar mer enn kulturen, men studentidretten er for mange studenter som gjerne ikke er like involvert i studentkulturen, svarer leder i budsjettkomiteen Håvard Rørtveit.

Rørtveit har jobbet sammen med komiteen med budsjettet, og har hatt ansvar for det praktiske rundt innstillingen.

LEDER. Håvard Rørtveit har vært med på å jobbe med komiteen om budsjettet. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

Han forklarer at idretten er et samlingspunkt som ikke er like lett å drive økonomisk, og at idretten er ofte noe som blir glemt fordi de ikke kan søke støtte fra andre organisasjoner som for eksempel Kulturstyret.

– Idretten er med på å samle folk, og er også viktig for den fysiske og psykiske helsen til studentene.

Rørtveit syntes at dialogen med organisasjonene har vært ganske bra, og forstår ikke helt kritikken. Men han påpeker at han ikke tror at Kulturstyret kommer dårlig ut av dette.

– Vi prøver å legge opp til at alle organisasjonene skal bli behandlet likt, og at ingen skal ha noen særfordeler. Vi har intervju med alle, og hører også på innspill som vi har fått etter intervjuene.

Interessant jobb

Hvordan har vært å jobbe med budsjettet?

– Det har vært en interessant jobb, man får jo et stort innblikk i Student-Bergen. Men det er krevende å legge frem en innstilling som påvirker så mange, og som mange har meninger og følelser om.

Rørtveit forteller at han er spent for møtet på lørdag, selv om hans arbeid egentlig er ferdig.

– Nå er det jo opp til representantene å stemme, men det er jo selvfølgelig spennende å se hva som skjer med innstillingen.

Merk: Studvest er en del av studentmediene i Bergen, og er en av søkerorganisasjonene som skal få bevilget midler på budsjettmøtet på lørdag.

Kommentarer

kommentarer