Det juridiske fakultet skrev en artikkel om deres egen student som stiller til valg. – Forskjellsbehandling, mener lederen av studentenes valgstyre.


Annonse

I dag publiserte Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen (UiB) en artikkel om to studenter som stiller til valg i universitetsstyret. Dette har fått flere til å reagere, ettersom at de fire andre kandidatene som stiller ikke er omtalt. Kandidatene som er omtalt i artikkelen stiller i tospann til styre, og en av dem er jusstudent, den andre medisinstudent.

Kort tid etter at saken ble publisert, kommenterte flere på Facebook at hvis to kandidater skal omtales, bør alle nevnes.

Hvis noen har problemer med denne artikkelen, får de komme bort på fakultetet og få et kurs om ytringsfrihet.

Asbjørn Strandbakken, dekan ved Det juridiske fakultet
– Dårlig dømmekraft
FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

FORSKJELLBEHANDLING. Eirik Lie Reikerås mener fakultetet burde skrive om alle kandidatene. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Leder av studentenes valgstyre, Eirik Lie Reikerås, forteller at UiB som institusjon skal forholde seg nøytral ved alle interne valg.

– At Det juridiske fakultet bare omtaler to av seks kandidater, vitner om svært dårlig dømmekraft fra deres informasjonsavdeling.

Reikerås mener det er hyggelig at fakultetet ønsker å bidra med informasjon om valget, men at dette ikke er måten å gjøre det på.

– Fakultetet burde omtalt alle kandidatene, fremfor å favorisere noen.

Han forteller også at han har vært i kontakt med fakultetet, men uten at artikkelen har blitt endret i tilstrekkelig grad.

– Urimelig kritikk

Dekan ved fakultetet, Asbjørn Strandbakken, stiller seg uforstående til kritikken som har blitt rettet mot dem.

– Dette er en positiv nyhetssak for oss, som handler om at en av våre studenter stiller til valg. Saken er skrevet med nøkternt språk, og favoriserer ikke disse kandidatene.

– Ville dere trykket noe om de andre som stiller til valg?

– Nei, dette er en sak om at en av våre studenter stiller til valg, og da må de andre fakultetene stå for å skrive om dem som går på andre fakultet.

– Men en av studentene i saken er medisinstudent?

– Ja, men vi har skrevet saken på grunn av studenten som studerer juss. Det har praktisk blitt slik fordi at kandidatene stiller sammen.

Avslutningsvis kommer Strandbakken kommer med en klar oppfordring til kritikerne.

– Hvis noen har problemer med denne artikkelen, får de komme bort på fakultetet og få et kurs om ytringsfrihet.

Kommentarer

kommentarer