Det humanistiske fakultet ved UiB lanserte fredag en såkalt chatbot som skal gi svar på det studentene lurer på.

KLOK UGLE. Veiledningsprogrammet «Hubro» er tilgjengelig for å svare på dine spørsmål fra fredag 31 august. Lurer du på hvor forelesningssalen ligger eller hvor du får bestilt veiledningstime? Spør i vei. SKJERMDUMP: UiB. 


Annonse

Hvor er lesesalen? Når er fristen for å søke utveksling? Hvordan får man permisjon fra studiet? Dette er bare noen eksempler på hva chatboten «Hubro» kan svare på.

Universitetet i Bergen (UiB) begynte i fjor å jobbe med et helt nytt prosjektet. I samarbeid med IBM har de nå utviklet «Hubro», som er en veiledningstjeneste på nett. Det humanistiske fakultet (HF) skal teste tjenesten før den lanseres for hele universitetet.  

– Hovedtanken er at vi skal kunne gi bedre og økt service til studentene. En baktanke er at den vil kunne ta seg av enklere spørsmål, som for eksempel hvor lesesalene befinner seg, slik vi kan bruke mer tid på mer kompliserte spørsmål, sier avdelingsdirektør for HF, Kim Ove Homme.

TRENING. Lektorstudent Linn Eide Borge har vært med på å «trene» robot-chaten til å svare på spørsmål studentene sitter inne med. FOTO: JULIE HELENE GÜNTHER.

I det du trykker inn på fakultetets hjemmeside vil det dukke opp et chat-vindu, liknende det du finner på Facebook. Roboten vil da være tilgjengelig til å svare på dine spørsmål, om alt fra lesesaler til tidsfrister. Lektorstudent Linn Eide Borge tror dette er noe som kan være til stor hjelp for studentmassen. 

– Jeg håper den blir positivt mottatt av studentene. Jeg kommer nok til å bruke den mye selv, og satser på at det er noe studenter kommer til å ta i bruk slik informasjonen blir lettere tilgjengelig, sier hun. 

Første i landet

Chatboten er den første i landet innenfor studieveiledning. I motsetning til liknende tjenester andre steder, er «Hubro» spesielt programmert til å imøtegå en student ved HF-fakultetet. 

– Vi har jobbet med å komme fram til hvilke spørsmål en student vil stille. Det første vi fant ut er at det er vanvittig mye en student kan lure på. Dermed delte vi disse inn i kategorier, etterfulgt av å finne hvilke av disse chatboten vil kunne gi et godt svar på, og hvilke som krever en faktisk veileder, forteller Eide Borge. 

Sammen med student Nils Haga Dyvik, har hun jobbet med å trene opp chatboten til å forstå og respondere på en rekke ulike spørsmål. Målet er at programmet ikke bare skal kunne gi et enkelt svar, men hjelpe studenten med å finne informasjon hun leter etter.

Anne-Lise Nordgulen, leder for infosenteret på HF, forteller at teknologien tar utgangspunkt i at programmet skal etterlikne en menneskelig samtale.

HVA LURER DU PÅ? Leder for Infosenteret på HF, Anne-Lise Nordgulen, har jobbet mye med å tilpasse HUBRO til HF sitt behov. – Vi er optimistiske. Dette er noe vi har jobbet lenge med, og vi er veldig spente på hvordan studentene våre vil ta imot Hubro, sier hun. FOTO: Eline Hjellbakk Pettersen.

– Denne teknologien bidrar til at «Hubro» får en slags personlighet og skaper en følelse av dialog. Den vil kunne svare på de spørsmålene som er lagt inn, men også fungere som en veiviser rundt på HF og UiBs nettside, sier hun. 

– Vi omtaler den litt som en ny kollega. Det gjenstår å se om den får fast ansettelse, legger avdelingsdirektør Homme til.

Spre seg videre

Høstsemesteret blir en pilotfase for prosjektet. Av den grunn forventer de ikke at den skal kunne svare hundre prosent med en gang. Målet er at den skal kunne tilpasses fortløpende i det studentmassen tar den i bruk, forteller Homme. 

– Vi har måttet ta en vurdering på hvor mye «Hubro» skulle omfavne ved lanseringen. Det er viktig å nå få den i bruk slik at vi kan høste erfaringer og teste den ut. Senere ønsker vi å kunne utvide bruksområdet, med bakgrunn i behovet og tilbakemeldingene fra studentene, sier han. 

I det fakultetet fikk høre om programmet var de raske med å uttrykke at dette var noe de ville bli med på å utvikle. Flere andre fakulteter viste stor interesse, og er spente for hvordan pilotperioden vil gå.

– Vi har et håp om at dette blir en stor suksess, slik botten også kan bli tilgjengelig for andre fakulteter. Akkurat nå er chatbotten tilpasset studenter ved HF. Ved bruk på andre fakulteter vil den nok måtte tilpasses noe, sier han.

FORNØYD. Avdelingsdirektør for HF, Kim Ove Homme, forteller de var tidlig ute med å melde seg til å teste tjenesten. FOTO: Eline Hjellbakk Pettersen.

Økt menneskelig service

Chatboten vil bringe med seg flere fordeler som kan øke kapasiteten til infosenter og veiledning på HF. Ved å innføre tjenesten kan studenter få svar på det de lurer på tjuefire timer i døgnet. Student Eide Borge tror også det vil bidra til at flere spør om det de lurer på. 

Jeg tror dette kan bli veldig kult, nå gjenstår bare å se hvor godt den virker. Jeg tror den vil kunne gjøre at man får raskere svar på det man lurer på, samtidig som det blir lave terskel til å spørre, sier hun.

«Hubro» har blitt installert med tjuefire spørsmål/svar-kombinasjoner, som inneholder ulike formuleringer. Om den ikke kan svare lenker den til andre sider eller viser til mennesker som kan gi svar. Dette kan for eksempel gjelde mer sensitive saker som omhandler studieløp eller helse. 

– Det finnes et hav av spørsmål personen på andre siden kan velge å spørre om. Hubro gjenkjenner ut fra stikkord og kan be deg om å reformulere spørsmålet. Om den ikke har noe svar, henviser den til faktiske studieveiledere som sitter på infosenteret, forklarer direktør Homme.

– Vi gleder oss til å se hvordan den bli mottatt. Det er likevel viktig å understreke at vi vil fortsette å opprettholde den personlige kontakten med studentene. Det er slik at i noen situasjoner er det behov for å ha et fjes som møter deg.

Kommentarer

kommentarer