Røyklukt og matos på rommene plager mange av beboerne i Grønneviksøren. Dette er en brukerfeil, mener boligdirektøren i Sammen.

UBEHAGELIG. Grønneviksøren-beboerne Chubina Kumar og Sigbjørn Løland Torpe synes det er ubehagelig med sterk røyklukt på rommene. De håper folk vil ta mer hensyn og at Sammen får en bedre dialog for å endre på problemene.


Beboere ved Grønneviksøren studentboliger har lenge vært plaget av røyklukt og matos på rommene sine. Særlig denne høsten og til nå har problemet vært stort, skal man tro pågangen av innlegg om dette på facebook-siden til beboerne.

Grønneviksøren er Sammens nyeste boligsatsing og bygget med de 727 studentboligene sto ferdig i 2013.
Sigbjørn Løland Torpe har bodd i den fargerike minibyen helt siden den sto ferdig, og trives godt.

Likevel er ikke hverdagen i studentbyen perfekt. Matos og røyklukt på rommet plager ham jevnlig.

Jeg kjenner det ikke hver dag, men av og til sier Torpe.

MATOS FRA UKJENTE KJØKKEN. Sigbjørn Løland Torpe kjenner ofte matos, men ikke fra eget felleskjøkken. Han tror at et komplisert kanalsystem i ventilasjonsanlegget skaper store variasjoner av hvordan beboere opplever problemet.


Han forteller at problemene med røyklukten og matosen ikke har vært et problem alle årene han har bodd der, men at det har kommet og gått. Torpe mener at det er store variasjoner i hvorvidt folk opplever lukten, og at det kan ha sammenheng med variasjoner i innretninger av ventilasjonsanlegget i blokka.

Avhengig av hvilket kjøkken matosen går ut i ventilasjonsanlegget, gjør at noen kan oppleve det mer enn andre, selv i samme blokk. Torpe merker for eksempel ingen matos når det lages mat i felleskjøkkenet han bruker. Han antar det samme gjelder for røyklukten.

Opplever røyklukt og matos daglig

Chubina Kumar har vært bodd i Grønnesviksøren siden 2017. I motsetning til Torpe har hun vært plaget av lukta av røyk og matos hver dag.

Jeg har begynt å notere ned datoene jeg merker røyklukten i et skjema. Det er særlig på kveldene jeg kjenner det, og det er verst på vinteren. Det har vært spesielt mye nå under korona når vi er mye inne, forteller hun.

NOTERER: Chubina Kumar forteller at hun har begynt å notere seg hver gang hun kjenner røyklukt på rommet sitt.

Kumar forteller at hun sendte flere henvendelser til Sammen i forrige uke, men at hun ikke har fått svar.

Hun opplever at å kontakte Sammen sjeldent fører til endringer, og det heller ender med at det blir sendt ut fellesmeldinger om oppfordring til å vise mer hensyn og ikke røyke ved ventilasjonsanleggene.

Jeg føler meg ignorert når jeg prøver å varsle og håper det ikke er flere som føler det samme, sier Kumar.

Mangel på ordentlig røykested og beboere som ikke bryr seg

Røyklukta og matosen som siger inn på rommene, kommer av at andre beboere røyker i nærheten av ventilasjonsanlegget, røyker på rommet sitt, eller av at noen lager middag sent på kvelden. Det skaper frustrasjon.

Det er jo ikke greit at folk ikke viser mer hensyn og kanskje til og med røyker inne. Men det er nok mange som ikke tenker seg helt om eller glemmer seg i sosiale sammenkomster, sier Torpe.

IKKE GREIT. Kumar og Totland skulle ønske folk var bedre på å ikke røyke ved ventilasjonsanleggene.

Ja, det er noe som opprører mange, men det skal da være mulig å lage middag uten at det skal plage andre, skyter Kumar inn, tydelig oppgitt.

Studentblokkene går over flere etasjer og har spredte utearealer i både de ulike etasjene og på bakkenivå.

Her er det flere bevis på at det røykes, blant annet sigarettstumper spredt rundt på bakken.

Enkelte steder er det hengt opp plakater der det står: «Ta hensyn til naboene dine, ikke røyk i nærheten av ventilasjonsanleggene». Noen av lappene har hengt en stund, mens andre er nylig er teipet opp på veggen.

Tror du enkelte ikke vet hvor det ikke er lov å røyke?

Det er godt mulig. Men jeg tror også at de som røyker føler at det ikke finnes noen gode steder der det er lov å ta en røyk, og da blir det kanskje sånn, sier Kumar.

IKKE RØYK HER: Enkelte steder er det hengt opp lapper for å minne på at det røyking ved ventilasjonsanlegget ikke er lov. Noen plakater er gamle, som denne, andre er av nyere dato.
Håper på bedre kommunikasjon

De to beboerne sier de i all hovedsak trives med å bo på Grønneviksøren.

Jeg har jo bodd her siden 2013, så jeg trives jo veldig godt. Men det er vel dette med kommunikasjonen mellom Sammen og beboerne som kan bli bedre. Det er stort sett bare røyklukten og matosen som er problemet, sier Torpe.

Kumar opplever at Sammen har vært veldig hjelpsom på andre områder og håper at dialogen kan bli bedre også når det kommer til problemene med røyklukten og matosen.

Ved et par anledninger har jeg opplevd og måtte bytte komfyr på kjøkkenet og det har gått fort og greit, men jeg synes ikke de har løst røykproblemet på en god måte.

Hun har et forslag til hvor man kan starte informeringen.

Jeg så over kontrakten her forleden og så at det sto lite om røyking, så kanskje man kan begynne der, spør hun retorisk.

Burde være en ikke-sak

Direktør for Sammen Bolig, Stein Ove Halhjem, forteller de er godt kjent med problemet og at de har lenge jobbet med en holdningskampanje for at alle beboere blir informert om rutiner innen røyking, regler om at det ikke er lov å røyke inne og lignende.

Nå må man jo huske at dette er en todelt sak. Det er klart at røyklukt på rommene er ubehagelig, men dette handler om holdninger. Dette burde i mine øyne være en ikke-sak, forteller Halhjem.

Videre oppfordrer direktøren beboere til å fortsette å melde fra og at Sammen skal ta opp dialog og se videre på det, slik at man sammen kan finne en løsning på problemene.

HOLDNINGER. Stein Ove Halhjem er direktør i Sammen Bolig og mener problemet først og fremst ligger i holdninger blant enkelte beboere.

Hva tenker du om at flere av de Studvest har snakket med forteller at de har opplevd dårlig dialog med Sammen når de har meldt ifra?

Det er selvfølgelig veldig beklagelig. Sånn skal det ikke være. Kommunikasjon er noe vi skal bli bedre på framover, sier Halhjem.

Ventilasjonsanlegget er i orden

Halhjem forklarer overfor Studvest at ventilasjonsanlegget i blokkene ble sjekket for ca. to uker siden og at det ikke er blitt funnet noe tekniske feil.

Det tekniske ser ut til å være i orden, så vi kommer til å fortsette holdningskampanjen og være i dialog med beboerne, fastslår han.

Henvendelser Sammen får knyttet den plagsomme røyklukten tas hånd om av salgs- og markedsavdelingen, samt at saker også tas opp på ukentlige møter med ledelsen. Halhjem understreker at dette handler like mye om at beboere røyker på rommene som at Sammen har regler for dette.

Kommentarer

kommentarer