Men det er tvilsomt at de kommer til å få tilbake alle pengene.

KONKURS. 12. mars i år ble arrangøren av Sykkel-VM 2017 slått konkurs. En av dem som mener selskapet skylder dem penger er Sammen. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN.


Dette er saken

– Dette er penger vi kunne brukt på studentvelferd og et enda bedre tilbud til studentene, sier Ørjan Vågstøl, direktør for Sammen mat og drikke.

Pengekravet han snakker om stammer fra mesterskapet, hvor Bergen 2017, som arrangerte sykkel-VM, benyttet seg av tjenester fra studentsamskipnaden.

Vågstøl opplyser om at Sammen leverte tjenester for over en million kroner.

– Halvparten av dette beløpet ble betalt på forhånd, men 590.000 kroner er ikke betalt tilbake.

– Kunne gått til eksamensmiddag

Ifølge Vågstøl er det snakk om følgende summer:

  • 250.000 kroner for utleie av høyblokkene på Fantoft.
  • 340.000 kroner for cateringtjenester, blant annet for mat og drikke til frivillige under arrangementet.

– Disse pengene kunne for eksempel gått til en ekstra uke med eksamensmiddager. Det var hele hensikten med å tilby tjenester til Sykkel VM: Å sitte igjen med et overskudd vi kunne brukt på studentvelferd.

POESSIMISTISK. Sammen mener at arrangøren av sykkel-VM skylder dem over en halv million kroner, men direktør for Sammen mat og drikke, Ørjan Vågstøl, har liten tro på å få alle pengene tilbake. ARKVIFOTO: BEATE FELDE.

Tviler på å få pengene tilbake

Vågstøl har imidlertid ingen tro på å få tilbake hele beløpet.

– Vi håper å få deler av summen, men vi har mistet troen på at vi skal få tilbake alt.

Sammen-direktøren forteller at de har en solid økonomi, og at de mulig tapte pengene ikke vil gå utover velferdstilbudet til studentene.

– Så dette vil ikke gå utover sammen drift?

– Nei, men 590.000 kroner er penger vi kunne brukt på studentene. Det er klart.

Krav på over 100 millioner

Sammen er ikke de eneste som mener VM-arrangøren skylder penger. Ifølge rapporten som har blitt levert av advokaten som behandler konkursboet, er det 107 krav mot VM-arrangøren. Totalt er det snakk om over 100 millioner kroner.

Hvorvidt alle kravene er reelle er imidlertid ikke vurdert ennå. Dette vil bli gjort til høsten, opplyser advokaten som er ansvarlig for behandlingen, Arne Laastad.

Han utelukker ikke at kravene fra Sammen stemmer. Videre forteller han at det ikke ligger an til at de som krever penger får alt tilbake.

– Det blir en prosentmessig utbetaling til kreditorene, men det er usikkert hvor mye de får.

– En økonomisk fiasko

Direktør Vågstøl er ikke videre imponert over Bergen 2017. Han mener de har gjort dårlig jobb med økonomistyringen.

– Festen var en kjempesuksess, men her sitter vi igjen med null og niks etter en økonomisk fiasko. Det er veldig ødeleggende for tillit og samarbeid ved framtidige store arrangement, sier han.

Det er ikke styret i Bergen 2017 enig i. Styreleder Mona Hellesnes avviser at de har gjort en dårlig jobb.

– Sett fra styret sin side, og den informasjonen vi hadde, så hadde vi helt opptil mesterskapet informasjon som tilsa at dette kom vi til å balansere.

Skylder på inntektssvikt

Hellenes forklarer at en del av inntektene var basert på provisjon av salg av VM-effekter, overnatting og andre samarbeid under mesterskapet.

Hun forteller videre at forventningene om inntekter var basert på avtalepartnernes egne tall.

– Disse inntektene ble lavere enn forventet. I tillegg dukket det opp krav som ikke var kjent i forkant av mesterskapet, hevder hun.

Dette har hun også anført tidligere i år, i et brev sendt til dem som mener Bergen 2017 skylder dem penger. 

– Får konsekvenser for alle

– Det er kjempetrist, spesielt overfor alle bedriftene som stilte opp og gjorde en kjempeinnsats under VM, men som nå får et økonomisk tap, sier Hellesnes.

Hun mener konkursen kunne vært unngått, og at styret med litt mer tid kunne funnet frivillige løsninger som ville gitt noe utbetaling av kravene – dersom de ikke hadde blitt begjært konkurs.

– Vi i styret har gjort alt vi har kunnet for å få til gode økonomiske løsninger for kreditorene i ettertid.

Kun 1.4 millioner i inntektssvikt

På tross av at Hellesnes hevder manglende inntekter var årsaken til konkursen, omtalte BT denne uken en rapport som viser at inntektene ikke var stort lavere enn det styret hadde forutsett på forhånd.

«Sykkel-VM hadde bare 1,4 millioner mindre i inntekt enn hva de selv forespeilet to måneder før arrangementet. Utgiftene løp imidlertid løpsk», skriver avisen.

BT skriver videre at manglende inntekter ikke har hatt en avgjørende betydning for de økonomiske problemene.

Etter gjentatte henvendelser har det ikke lyktes Studvest å få en kommentar fra Hellesnes til dette.

Kommentarer

kommentarer