Fra januar 2020 blir BIS og SBIO én organisasjon. De slår seg sammen etter flere år med diskusjon.

POSITIV. Martin Horgen, styreleder i BI Studentsamfunn forteller at de er positive til en sammenslåing med Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo.


– Vi har arbeidet med en utredning, og det ble lagt frem et forslag på vårt landsmøte i vår om at vi skulle fusjonere, sier styreleder i BI Studentsamfunn (BIS), Martin Horgen.

Han forteller at det har vært utelukkende positive forventninger til fusjonen, og legger til at det ikke vil bli store forandringer for studentene ved BI, annet enn at organisasjonen vil få nytt navn og logo.

– Strukturen på organisasjonen lokalt vil forbli den samme. Ledelsen vil bestå av de samme vervene, og alle undergrupper og alle idrettslag vil bli opprettholdt, sier Horgen.

Diskutert en sammenslåing siden 2005

Leder ved Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO), Aleksander Sveen syns det er veldig gøy at de endelig slår seg sammen.

En sammenslåing har vært diskutert i lang tid, og Sveen forteller, såvidt han er kjent med, at de virkelige diskusjonene for en sammenslåing mellom SBIO og BIS begynte i 2011–2012.

LENGE. Leder for SBIO, Aleksander Sveen, forteller om en prosess som går langt tilbake i tid.. PRESSEFOTO. SBIO Media.

– Det er dokumentert prosesser med dette helt tilbake til 2004. Det var rett og slett en for stor prosess å ta alle foreningene den gangen, sier Sveen.

Sveen forteller videre at det SBIO og BIS har jobbet med holdningsarbeid gjennom årene.

– Vi har tidligere stått i opposisjon mot hverandre, men da vi valgte å sette oss ned og utrede en konsekvensutredning, så vi flere fordeler, sier Sveen.

Vil gjøre det lettere for studentene

Martin Horgen forteller at noen av fordelene vil være å opprette nasjonale avtaler med store aktører, sentralisere økonomien og få en effektiv økonomistyring.

– Nå vil du kunne ha et verv i BI i Bergen, og så kan du få et tilsvarende eller bedre verv i samme organisasjon i Oslo, sier Horgen.

ENKLERE. Studentsamfunnet ved BI ønsker at det skal bli enklere for studentene og at de ulike campusene kan dra nytte av hverandre.

Han mener det kan bli enklere og bedre lagt til rette for studenter som ønsker å organisere seg i slike verv.

– Målet er jo å legge til rette for at studentene kan få noe mer ut av studietiden sin, om det så bare er sosialt eller om det er nettverksbygging, næringslivserfaring, markedsføringserfaring, eller å delta i idrett, sier Horgen.

– Et kappløp

Aleksander Sveen forteller at prosessen frem mot jul vil bli et kappløp om å bli en organisasjon.

– Her har vi både prosjektgruppe og flere undergrupper som jobber frem mot fristen. Over jul er det tatt med at det vil være en overgangsperiode på to år, sier Sveen.

Kommentarer

kommentarer