Etter en sommer med vaksinering og lavere smittetall, går studiehverdagen mot lysere tider. – Selv om det er litt klissete å si, så er det faktisk veldig viktig å ta vare på hverandre.

ET VANSKELIG ÅR. Cornelius Cruys Magnus tror de to siste semestrene var tøffe for mange.


Sosiologistudent Cornelius Cruys Magnus (22) forteller at det er viktig å huske på samholdet fra pandemien. 

– Selv om det er litt klissete å si, så er det faktisk veldig viktig å ta vare på hverandre.

Ingrid Kallestad (22) og Emilie Evensen Rimstad (20) studerer begge media og kommunikasjon ved UiB.

De forteller at det er godt å være ute igjen og ikke bare sitte inne i leiligheten hele tiden, selv om man har hatt en økning i smitte under gjenåpningen ved studiestarten.

– Selv om det har vært slitsomt å teste seg og være inne når det skjer ting ute, er det befriende at man igjen kan møtes og at det stadig er nye arrangementer å være med på, sier Kallestad .

Likevel er det noen ting fra pandemien som de ønsker å ta med seg inn i en mer normal hverdag.

– Vi må ta med oss videre at det er viktig å sette pris på det vi har, og ikke ta noe for gitt, svarer Rimstad.

Tøft år

Magnus er selv fra Bergen og hadde venner her fra før. Han tror det var vanskeligere for nye studenter i byen, som ikke allerede hadde et etablert nettverk. Han sier likevel at de to siste semestrene under pandemien har vært utfordrende og at det har vært vanskelig å holde seg motivert.

– Jeg tror ikke jeg snakker for flertallet når jeg sier at fjoråret gikk greit, forteller Magnus. 

SOSIAL HVERDAG. Sosiologistudent Victor Munch Sandven er glad for at gjenåpningen muliggjør mer sosialisering for studenter.

– Jeg tror at flere studenter falt ut av studiet på grunn av at mangelen på sosial kontakt på og utenfor studiet og på grunn av heldigitaliseringen, forteller sosiologistudent Victor Munch Sandven (22).  

Han er glad for at gjenåpningen muliggjør mer sosialisering for studenter.

– Sportsaktiviteter og andre arrangementer er viktig for at studenter skal få seg nye venner igjen. For studentene tror jeg korona gikk hardest utover det sosiale, sier studenten Sandven.

Mot gjenåpning og lysere tider

Psykologspesialist Øystein Sandven fra Sammen psykisk helse forteller om SHoT-undersøkelsen om psykisk helse under pandemien og at de ønsker å utvide tilbudene sine for å treffe flere. 

– Gjenåpningen er først og fremst en positiv ting som gjør det lettere å være student for de fleste. 

EN GOD STUDIEHVERDAG. Psykologspesialist Øystein Sandven fra Sammen psykisk helse mener at fysisk oppmøte og møtepunkter for studenter er viktig for en god studietilværelse.

Sandven trekker frem viktigheten av et godt studentmiljø med fysisk oppmøte, og ikke bare digital undervisning hjemme. 

– At studentene har møtepunkter og venner som man jobber og tilbringer fritiden sin med, er kjempeviktig for å ha et bra studentliv, og mindre tiltak legger mer til rette for det, sier han. 

Et bedre tilbud

Psykologspesialisten sier at det å være student handler mye om læring, men at hvilke rammer det skjer innenfor er avgjørende for trivsel og læringsutbytte. Sammen Psykisk helse har nå slått sammen rådgivning og psykologiske tjenester.

– Vi ønsker å tilgjengeliggjøre tilbudet for alle, ikke bare de som trenger individuell behandling. Det å ha lavterskeltilbud som kursaktiviteter og gruppebehandling kan bli veldig betydningsfullt for å treffe bredere, sier Sandven.

Han er opptatt av at studenter som ønsker hjelp, skal få det.

Resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) lagt fram i april viste at over halvparten av de nærmere 63 000 studentene som deltok sliter med ensomhet, og at 45% sliter med et høyt nivå av psykiske plager.

– SHoT-undersøkelsen forteller oss at det er mange som har det tøft, men som nødvendigvis ikke oppsøker hjelp for det. 

Sammen psykisk helse holder til ved Studentsenteret og er et gratis tilbud for alle studenter som har betalt semesteravgift. Tilbudet inneholder individuell behandling, gruppetimer og veiledning gjennom kurs. 

Kommentarer

kommentarer