25 hyllemeter i universitetsbiblioteket må saneres.


Annonse

Tidligere i år oppdaget de ansatte på universitetsbiblioteket at ikke alt var som det skulle være. 25 hyllemeter med bøker, papirer, aviser kart i magasinet på HF-biblioteket var angrepet av sopp. Det skriver På Høyden.

– Disse gamle bøkene lukter vanligvis fisk. Vi kjente at de begynte å lukte annerledes, sier universitetsbliotekar Bjørn-Arvid Bagge til avisen.

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm kommenterer at området må saneres, og at universitetet må ta kostnadene det medfører.

– Det er et kjellerlokale, og det er ikke helt egnet til formålet, kommenterer han.

I et brev som På Høyden skal ha fått tilgang til anslår universitetet at den totale kostnaden for å fjerne muggsoppen vil være på 1,7 millioner kroner.

Mycoteam har utført en undersøkelse på biblioteket på oppdrag fra EIA. Da ble det avdekket at det famtes ulike typer muggsopp. «Rik vekst av muggsopp og actinobakterier» er funnet, refererer universtetsavisen.

Kommentarer

kommentarer