Eksternansvarlig ved handelshøyskolen er imidlertid ikke bekymret over avslagstallene hos studentorganisasjonen.

KAMP OM PLASSENE. Hele åtti prosent av studentene ved NHH er med i en studentorganisasjon. Samtidig er det også her størst andel av de som ikke er med oppgir at de har forsøkt å bli med, men fått nei. ARKIVFOTO: JARLE HOVDA MOE


Mens flest studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) er med i en studentorganisasjon, er det også her størst andel av studentene som ikke er med som svarer at de ønsker å være med, men at de har fått avslag. Tallet hos handelshøyskolen ligger på 13 prosent, mens andreplassen på avslagslisten kapres av BI med 11 prosent. Det viser en undersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av blant annet Studvest. 

Studvest og andre aviser har flere ganger omtalt opptaksformene i Norges Handelshøyskoles studentforening (NHHS), som av flere har blitt kalt ekskluderende. Blant tingene som har blitt trukket fram som problematiske er spørsmål om for eksempel antall sexpartnere og vektlegging av trynefaktor i opptaksprosessen.

Eksternansvarlig i NHHS, Karoline Kongshaug er imidlertid ikke bekymret over tallene. Hun peker på at siden så mange er med i en organisasjon på handelshøyskolen, utgjør de 13 prosentene av de som ikke får være med en svært liten del av studentmassen.

– Det er på ingen måte dramatisk. Undersøkelsen viser at 2,6 prosent av den totale studentmassen på NHH ikke er med i studentforeningen fordi de har fått avslag. Like fullt er målet vårt at alle skal finne sin plass i studentforeningen, sier Kongshaug.

Objektiv søknadsprosess på BI

Ifølge leder for BI Studentsamfunn (BIS), Robert Tokheim, er manglende kapasitet grunnen til at så mange får avslag på privatskolen.

– Vi prøver å rekruttere så mange som mulig, men vi har dessverre ikke plass til alle som vil være med, forteller han.

OBJEKTIVITET. BIS-leder Robert Tokheim understreker at de best kvalifiserte søkerne skal få stillingene i BIS. FOTO: ALFRED MOLDVIK

OBJEKTIVITET. BIS-leder Robert Tokheim understreker at de best kvalifiserte søkerne skal få stillingene i BIS. FOTO: ALFRED MOLDVIK

BIS-lederen legger vekt på at søknadsprosessen er objektiv og ikke baserer seg på sosiale opptak, og at alle skal ha like gode sjanser til å få stillingen de søker på.

– Det er noen stillinger som er mer populære enn andre, som gjør at det da blir en del som får avslag. De som ikke kommer med blir informert om hvorfor de ikke fikk stillingen, og vi oppfordrer alle til å søke videre på en annen stilling.

Mener det viser engasjement

Kongshaug mener på sin side at et avslag også kan være med på å vise noe positivt.

– På NHH er det et utrolig høyt engasjement og mange studenter ønsker å være med i studentforeningen. Enkelte grupper er imidlertid så populære at man må si nei til noen av de som vil være med. Avslag kan være et symptom på noe veldig positivt, nemlig et høyt engasjement. 

Videre opplyser Kongshaug om at de har redusert terskelen for å opprette en ny gruppe for at alle skal ha et tilbud. Også på BI oppfordres studentene til å starte nye undergrupper, opplyser BIS-leder Tokheim.

Blant dem som har benyttet seg av muligheten til å starte et eget lag, er NHHI Pikegym. Det er et idrettslag som består av en gruppe med rundt 40 jenter som møtes hver uke for å trene.

På sin generalforsamling i vår bestemte Pikegym seg for at de skulle benytte seg av loddtrekning for å velge ut hvem som skulle få være med.

– Avslag må begrunnes

Leder av NHHI Pikegym, Ingrid Eileen Stevens, mener som Kongshaug at det vil være vanskelig å unngå at enkelte får avslag når så mange ønsker å være med i en studentorganisasjon. Men nettopp siden noen vil få avslag, mener hun det er viktig å fokusere på hvordan opptakene utføres. 

– Du må bli tatt godt vare på når du er på et opptak, og man må få vite hvilket grunnlag man ble avvist på. Ellers kan det bli vanskelig for noen å stille til nye opptak, sier Stevens.

INGEN UTING. Karoline Kongshaug, eksternansvarlig i NHHS, mener at det ikke nødvendigvis er noe negativt med sosiale kriterier ved opptak til studentorganisasjoner. ARKIVFOTO: ADRIAN BRUDVIK

INGEN UTING. Karoline Kongshaug, eksternansvarlig i NHHS, mener at det ikke nødvendigvis er noe negativt med sosiale kriterier ved opptak til studentorganisasjoner. ARKIVFOTO: ADRIAN BRUDVIK

Kongshaug forteller at de i NHHS har en nulltoleranse for urimelige opptaksformer og at de følger opp de tilfellene som rapporteres. Samtidig mener hun at såkalte sosiale opptak også kan bidra til noe positivt.

– Sosiale opptak er i mine øyne ingen uting i seg selv. Det muliggjør blant annet at studentidretten ikke bare omfavner de best trente studentene. Samtidig er det viktig at sosiale opptak skal foregå innenfor rimelige rammer. Dette skal vi og NHHI jobbe med fremover, slik at vi får på plass enda tydeligere retningslinjer.

Om undersøkelsen

  • Undersøkelsen er gjennomført og signifikanstestet av Sentio, på oppdrag fra Studvest, Velferdstinget Vest, Studentparlamentet ved UiB og BIS Bergen.
  • Undersøkelsen ble besvart av 6354 studenter i Bergen.
  • Studenter fra UiB, HVL, NHH, BI Høyskolen Kristiania, NLA Høgskolen, VID vitenskapelige høyskole og Bergen Arkitekthøgskole har besvart undersøkelsen.

Kommentarer

kommentarer