Hyblane i Grønneviksøren studentbustader er utan varme og varmt vatn grunna ei lekkasje på fjernvarmenettet.

LEKKASJE. Ein lekkasje på fjernvarmenettet fører til at begge bygga på Grønneviksøren studentbustader er utan varme og varmt vatn. ARKIVFOTO: BEATE FELDE.


Det opplyser driftssjef Kjartan Aarbø i BKK Varme til Studvest.

– Det har gått hol på røyret som fraktar varmt vatn til studentbustadane. Vi held no på med å grave fram røyret, seier Aarbø.

BKK fekk melding om lekkasjen rundt klokka 9 torsdag morgon, og ifølgje Aarbø håpar dei å få reparert røyret i løpet av natt til fredag. Han forklarar at vatnet i røyret held både høg temperatur og høgt trykk, og at det difor tar tid å få det tørt nok til å sveise holet.

Hyblar i det eine bygget på Grønneviksøren var også utan varme og varmtvatn for om lag ein månad sidan, då ein lekkasje oppstod i samband med omlegging av fjernvarmeleidninga. Aarbø seier at lekkasjen som har oppstått no ikkje er knytt til den førre.

– Det er reint tilfeldig at det har oppstått ein lekkasje ved Grønneviksøren igjen, men det er sjølvsagt veldig uheldig at det skjer med det same bygget to gongar.

Kommentarer

kommentarer