Regjeringen ønsker nå lovfestet rett til studentombud for alle studenter i Norge. Det gleder NLA-student Camilla Hermansen.

RETTIGHETER. Camilla Hermansen, Studentrepresentant i Høyskolestyret for NLA, tror et studentombud ved skolen kan gjøre studentene oppmerksomme på hvilke rettigheter de har. ARKIVFOTO: EIRIN EGGE RYAN


Dette er studentombudet ved UiB

– Jeg synes det er helt fantastisk. Dette er noe vi har ønsket lenge.

Slik reagerer Camilla Hermansen, Studentrepresentant i Høyskolestyret for NLA, på nyheten om at regjeringen nå ønsker lovfestet rett til studentombud for alle studenter i Norge. Dette kommer fram i et leserinnlegg i Khrono fra representanter i Utdannings- og forskningskomiteen fra Venstre, Frp og Høyre. Forslaget var oppe i Stortinget i juni 2017, men da ble det nedstemt. Med det nye synspunktet til regjeringen skal alle partiene være for forslaget.

Den private høyskolen NLA er en av utdanningsinstitusjonene i Bergen som per dags dato ikke har studentombud.

– Jeg tror ikke alle studenter vet hva de har krav på. Et studentombud kan bidra fordi de kjenner lovverket og de gjeldende regler og retningslinjer. Det er ikke like lett for enhver student å sette seg inn i, forteller Hermansen.

Hun sier at dette handler om at studenter skal få hjelp og bli hørt og sett.

– Det vil også være positivt for institusjonene å ha en instans som kan påpeke hvordan de kan forbedre seg.

UAVHENGIG. Universitet i Bergen har allerede et studentombud, Sylvi Leirvaag, som fungerer som en kontaktperson for studenter som ønsker å si fra om problemer og utfordringer ved universitetet. ARKIVFOTO: LENE R. THORBJØRNSEN.

– Lettere å si ifra

I Bergen har Universitetet i Bergen (UiB), Norges Handelshøyskole og Høgskolen på Vestlandet allerede studentombud på plass. Studentombudet ved UiB, Sylvi Leirvaag, er også positiv til at regjeringen nå går inn for lovfestet rett til studentombud for alle studenter i Norge.

– Studentene har behov for et studentombud, sier hun.

Hun forteller at et studentombud er en uavhengig bistandsperson som ikke har noen tilknytning til institusjonens administrasjon.

– Den nøytrale rollen til studentombudet tror jeg gjør det lettere å ta kontakt og si ifra. Når man begynner på høyere utdanning, kan det være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg. Da er det en støtte og styrke å ha et studentombud som kan informere og eventuelt videresende deg til riktig sted.

Metoo har spilt en rolle

Forsknings- og utdanningsminister, Iselin Nybø (V), sier til Khrono at metoo-kampanjen er den viktigste årsaken til at hun også stiller seg bak forslaget.

NLA-student Hermansen tror metoo-kampanjen har ført til at man nå ser alvoret i situasjonen, og at studentene foreløpig har blitt overlatt litt til seg selv.

– Man skjønner at “shit” – dette er ikke bra nok. Dette må vi gjøre noe med, og der kan studentombud spille en viktig rolle.

– Ikke urimelig å dele

POSITIV. Rektor ved NLA, Erik Waaler, er positiv til studentombud. FOTO: NLA

Rektor ved NLA, Erik Waaler, er positiv til en ordning med obligatorisk studentombud, men mener at det må legges til rette for at mindre studiesteder kan samarbeide om en slik stilling.

– Hvis en skole med 20.000 studenter skal ha et studentombud, er det ikke urimelig at en skole på litt over 2000 studenter kan dele med en annen skole.

Han er også enig med student Hermansen om viktigheten av at studentenes stemmer blir hørt.

– Det er alltid viktig. Vi har allerede egne varslingsrutiner, men det er positivt for oss å ha et uavhengig ombud som kan hjelpe oss til å bli bedre, sier han.

På spørsmål om hvorfor de ikke har hatt studentombud tidligere svarer Waaler at det er en fordi det er en ganske ny ordning.

– Da er det naturlig at de store institusjonene går foran med et eksempel. Men vi syns studieombud er positivt.

Student Hermansen ser for seg flere ulike muligheter for studentombudsordning ved NLA.

– Det hadde vært fantastisk med vårt eget studentombud for hele NLA Høgskolen, men ettersom vi har flere campuser må vi finne en god løsning og gjerne høre på andre med samme utgangspunkt. I tillegg er det interessant å høre hvilke føringer Kunnskapsdepartementet legger, avslutter hun.

Kommentarer

kommentarer