SØKER LEDER. Studvest trenger ny daglig leder og annonseansvarlig.


Daglig leder

Vil du sette «daglig leder med ansvaret for millionbudsjett» på CV-en din før du er ferdigstudert? Da er dette sjansen.

Vi i Studvest, studentavisen i Bergen, søker nå ny daglig leder. Daglig leder jobber 20 prosent, og har ansvaret for økonomien og den administrative driften av avisen. Dette innebærer blant annet kontering av bilag, utarbeidelse av budsjetter, påse at budsjetter overholdes og at Studvest styres innenfor den økonomiske rammen som til enhver tid er gjeldende. Det administrative arbeidet innebærer blant annet inngåelse av avtaler, utarbeidelse og inngåelse av kontrakter Studvest har med eksterne aktører, og kontakt med Sammen. Daglig leder er underlagt og rapporterer til ansvarlig redaktør, som har det fulle budsjettansvaret.

Annonseansvarlig

Som annonseansvarlig i Studvest vil du ha ansvar for annonsesalg og kundekontakt. Dette innebærer å følge opp eksisterende kunder, og ha jevnlig kontakt med annonsører, på mail og telefon. Du vil også ha ansvaret for utlegging av nettannonser og annonser til papir, samt budsjettert salg. Det forventes at den rette kandidaten kan jobbe selvstendig, og samtidig samarbeide godt i team.

Det å være med å lede en studentorganisasjon er en lærerik erfaring. Som ansatt i Studvest vil du få en verdifull erfaring i organisasjonsledelse, avisdrift og studentpolitikk. Begge stillinger er honorert. Det er også mulig å søke begge stillinger og kombinere disse. Opplæring vil bli gitt.

Spørsmål rettes til:

Ansvarlig redaktør    Johanne Mikkelsen Espeland    482 52 669 / ansvarligredaktor@studvest.no
Daglig leder / annonseansvarlig    Victor Jørgensen      452 33 099/ dagligleder@studvest.no

Send CV og søknad til ansvarligredaktor@studvest.no.

Søknadsfrist 28 april.

Kommentarer

kommentarer