Vil du lede Norges beste studentavis? Søknadsfrist 18. november.

REDAKTØR. Styret i Studvest lyser ut stillingen ansvarlig redaktør for 2023.


Styret i Studvest lyser ut stillingen som ansvarlig redaktør for perioden 01.01.2023 til 31.12.2023.

Studvest er Bergens og Vestlandets største studentavis, og dekker høyere utdanning i bergensområdet. Vi gir ut aviser annenhver uke med et opplag på 3500, og har løpende produksjon på nett med rundt 15.000 sidevisninger i uken.

Studvest består av fire redaktører og over 50 frivillige medlemmer, hvor hver redaksjon består av mellom 10 og 15 journalister.

Redaktørene er ansatt i en 100 prosent stilling som er honorert.

Som redaktør i Studvest får du en uvurderlig ledererfaring som er svært ettertraktet i arbeidslivet ved endt periode. Flere av Studvests redaktører går videre til attraktive jobber i mediebransjen.

Søkere til stillingen må ha følgende kvalifikasjoner: 
  • Journalistisk erfaring og god kunnskap om presseetikk.
  • God kjennskap til studentlivet i Bergen er en fordel, men ikke et krav.
  • Gode språk- og skriveferdigheter.
Ansvarlig redaktør:
  • Har etisk, redaksjonelt og økonomisk ansvar for avisen.
  • Er pålagt å arbeide i samsvar med Studvests egne statutter og vedtekter, eget handlingsprogram, Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.
  • Må være fortrolig med langsiktig og kortsiktig administrativt arbeid, og ha evnen til å motivere og lede sine medarbeidere. 
  • Har direkte ledelse over engelsksidene- og redaksjonen, magasinsaker og meningsinnhold.
Søknadsprosessen

Søkere til redaktørstillingene må legge ved et handlingsprogram som viser søkerens visjoner for avisen og den daglige driften. Dette skal være på maksimalt tre sider.

Send søknad med CV, referanser, dokumentasjon på relevant erfaring, arbeidsprøver og handlingsprogram til styret i Studvest på e-post: styret@studvest.no

Søknadsfrist: 18. november

Spørsmål om stillingene rettes til:

  • Ansvarlig redaktør Erik Stolpestad: ansvarligredaktor@studvest.no / tlf. 411 85 033

Kommentarer

kommentarer