Vil du bli ansvarlig redaktør i Bergens ledende avis for studentnyheter?

Studvest søker ny ansvarlig redaktør.


Styret i Studvest lyser ut stillingen som ansvarlig redaktør for perioden 01.08.21 til 31.12.21. Redaktøren blir ansatt i hundre prosent stilling og er honorert.

Studvest er lokalavisen til over 30.000 bergensstudenter. Omtrent 50 medarbeidere sørger for å gi ut landets nest største studentavis 17 ganger i året på papir og løpende på nett. Redaktøren får gjennom arbeidet i Studvest attraktiv ledererfaring. 

Søkeren til stillingen skal legge ved en handlingsprogram som viser søkerens visjoner for avisen og den daglige driften. Dette skal være på maksimalt fem sider.

ANSVARLIG REDAKTØR
  • Har etisk, redaksjonelt og økonomisk ansvar for avisen.
  • Er pålagt å arbeide i samsvar med Studvests egne statutter, eget handlingsprogram og Vær Varsom-plakaten.
  • Vedkommende må være fortrolig med langsiktig og kortsiktig administrativt arbeid, og ha evnen til å motivere og lede sine medarbeidere. 

Spørsmål rettes til:
Styreleder Adrian Brudvik
99 444 798

Ansvarlig redaktør Elina Hjønnevåg
ansvarligredaktor@studvest.no / 97 41 05 14

Send søknad med CV, dokumentasjon på relevant erfaring, arbeidsprøver og handlingsprogram til styret i Studvest på epost: styret@studvest.no

SØKNADSFRIST: SNAREST

Kommentarer

kommentarer