Studvest trenger ny ansvarlig- og nyhetsredaktør. Søknadsfrist 23. oktober.


Annonse

Styret i Studvest lyser ut stillingene som nyhetsredaktør og ansvarlig redaktør for perioden 01.01.20 til 31.12.20. Begge redaktørene blir ansatt i hundre prosent stilling og er honorert med en årslønn på 140 000 kroner.

Studvest er lokalavisen til over 30 000 bergensstudenter. Omtrent 50 medarbeidere sørger for å gi ut landets nest største studentavis 17 ganger i året på papir og løpende på nett. Redaktørene får gjennom arbeidet i Studvest attraktiv ledererfaring. 

Søkere til begge stillingene skal legge ved en handlingsprogram som viser søkerens visjoner for avisen og den daglige driften. Dette skal være på maksimalt tre sider for nyhetsredaktør og fem sider for ansvarlig redaktør. 

ANSVARLIG REDAKTØR

Har etisk, redaksjonelt og økonomisk ansvar for avisen, og er pålagt å arbeide i samsvar med Studvests egne statutter, eget handlingsprogram og Vær Varsom-plakaten. Vedkommende må være fortrolig med langsiktig og kortsiktig administrativt arbeid, og ha evnen til å motivere og lede sine medarbeidere. 

NYHETSREDAKTØR

Er ansvarlig for Studvests nyhetsredaksjon. Evnen til å sile ut og grave frem nyhetsstoff er vektlagt, da redaktøren hver uke har ansvar for saksliste. Nyhetsredaktøren må også kunne organisere og lede nyhetsredaksjonen i dette arbeidet. God kunnskap til presseetikk er et krav. Kjennskap til studentlivet i Bergen er en fordel. 

Spørsmål rettes til:
Ansvarlig redaktør Johanne Mikkelsen Espeland ansvarligredaktor@studvest.no / 482 52 669
Nyhetsredakør Johannes Steen
nyhetsredaktor@studvest.no / 988 84 485

Send søknad med CV, dokumentasjon på relevant erfaring, arbeidsprøver og handlingsprogram til styret i Studvest på epost: styret@studvest.no.

SØKNADSFRIST 23. OKTOBER 2019 

Kommentarer

kommentarer