Styret i Studvest lyser ut stillingene som ansvarlig redaktør, kulturredaktør og fotoredaktør. Søknadsfrist er 15. april.

REDAKTØR. Vil du bli ny redaktør i Studvest?


Styret i Studvest lyser ut stillingene som ansvarlig redaktør, fotoredaktør og kulturredaktør.

Studvest er Vestlandets største studentavis, og dekker høyere utdanning i bergensområdet. Vi gir ut aviser annenhver uke med et opplag på 3500, og har løpende produksjon på nett. Studvest består av fire redaktører og over 50 medlemmer, hvor hver redaksjon består av mellom 10 og 15 journalister.

Ved å være redaktør i Studvest får du en uvurderlig ledererfaring som er svært ettertraktet i arbeidslivet ved endt periode. Flere av våre tidligere redaktører har gått videre til attraktive jobber i mediebransjen.

ANSVARLIG REDAKTØR

Som ansvarlig redaktør har du ansvar for å lede og drive avisen. Stillingen er for perioden 01.08.22 til 31.12.22. Du blir ansatt i en 100 prosent stilling som er honorert.

Ansvarlig redaktør har følgende ansvar:

 • Har etisk, redaksjonelt og økonomisk ansvar for avisen.
 • Er pålagt å arbeide i samsvar med Studvests egne statutter, eget handlingsprogram og Vær Varsom-plakaten.
 • Vedkommende må være fortrolig med langsiktig og kortsiktig administrativt arbeid, og ha evnen til å motivere og lede sine medarbeidere. 

KULTURREDAKTØR

Som kulturredaktør har du ansvaret for kulturjournalistikken i avisen. Stillingen er for perioden 01.08.2022 til 01.07.2023. Du blir ansatt i en 100 prosent stilling som er honorert.

Kulturredaktøren har følgende arbeidsoppgaver: 

 • Prioritere hvilke saker kulturredaksjonen skal jobbe med. 
 • Redigere kultursakene i avisen, både på nett og papir. 
 • Personalansvar for journalistene i kulturredaksjonen. 
 • Skrive egne saker.  

Søkere til stillingen må ha følgende kvalifikasjoner: 

 • Erfaring fra mediene.
 • Dokumenterbar evne til å finne nyheter. 
 • Et godt norsk språk, både muntlig og skriftlig. 
 • Kunnskap om kulturområdet og hva som skjer både for og av studenter i Bergen. 

FOTOREDAKTØR

Som Fotoredaktør har du ansvaret for avisens foto- og illustrasjonsinnhold og å utvikle og ivareta Studvests visuelle profil. Stillingen er for perioden 01.08.2022 til 01.07.2023. Du blir ansatt i en 50 prosent stilling som er honorert. 

Fotoredaktøren har følgende arbeidsoppgaver: 

 • Sørge for god faglig kvalitet på bilder, videoer, illustrasjoner og layout i avisen. 
 • Ha ansvar for Studvests visuelle profil på sosiale medier.
 • Utarbeide vaktplaner for fotografer og illustratører. 
 • Personalansvar for fotografer og illustratører. 

Søkere til stillingen må ha følgende kvalifikasjoner: 

 • Kunnskap om fotojournalistikk og fotografiets stilling i pressen. 
 • Erfaring med digital bildebehandling i Adobe Photoshop, lightroom, premiere og InDesign. 

SØKNADSPROSESSEN

Søkere til redaktørstillingene må legge ved et handlingsprogram som viser søkerens visjoner for avisen og den daglige driften. Dette skal være på maksimalt tre sider for kultur- og fotoredaktør og fem sider for ansvarlig redaktør. 

Send søknad med CV, referanser, dokumentasjon på relevant erfaring, arbeidsprøver og handlingsprogram til styret i Studvest på e-post: styret@studvest.no

Spørsmål om stillingene rettes til:

 • Ansvarlig redaktør Theodor Langston: ansvarligredaktor@studvest.no / tlf. +45 261 67 162
 • Kulturredaktør Erik Stolpestad kulturredaktor@studvest.no / tlf. 411 85 033
 • Fotoredaktør Anna Jakobsen: fotoredaktor@studvest.no / tlf. 936 20 180

Søknadsfrist: Fredag 15. april.

Kommentarer

kommentarer