SØKER. Studvest søker ny foto- og kulturredaktør.


Studvest er Vestlandets største studentavis, og dekker høyere utdanning i bergensområdet. Vi gir ut aviser annenhver uke med et opplag på 4000, og har løpende produksjon på nett. Studvest består av fire redaktører og over 50 medlemmer, hvor hver redaksjon består av rundt 15 journalister.

Gjennom verv i Studvest får du en uvurderlig ledererfaring som er svært attraktiv i arbeidslivet ved endt periode, og flere av våre tidligere redaktører har gått videre i arbeid i mediebransjen.

Styret i Studvest lyser nå ut stilling som kulturredaktør og fotoredaktør i perioden 01.08.2019 til 31.07.2020. Begge stillingene er honorert.

Kulturredaktør

Kulturredaktør er ansatt i 100 prosent stilling og har ansvaret for kulturstoffet i avisen, redigerer selv kultursidene og har personalansvar for kulturjournalistene. Erfaring fra mediene er en forutsetning, og redaktøren må regne med vanlig journalistisk arbeid i kontortiden. Søkeren bør være oppdatert på kulturområdet og på hva som skjer både for og av studenter i Bergen.

Fotoredaktør

Fotoredaktør er ansatt i 50 prosent stilling og har som hovedoppgave å utvikle og ivareta Studvests visuelle profil. Dette innebærer ansvar for fotojournalistikk, illustrasjoner og design og layout av avisen, samt personalansvar for fotografer og illustratører. Søkere bør ha klare meninger om fotografiets stilling i pressen generelt og Studvest spesielt. Kunnskaper om digital bildebehandling som Adobe Photoshop, lightroom, premiere og InDesign er nødvendig.

Søkere til begge redaktørstillingene skal legge ved et handlingsprogram som viser søkerens visjoner for avisen og den daglige driften. Dette skal være på maksimalt tre sider.

Send søknad med CV, dokumentasjon på relevant erfaring, arbeidsprøver og handlingsprogram til styret i Studvest på e-post: styret@studvest.no

Spørsmål rettes til:

Ansvarlig redaktør Johanne Mikkelsen Espeland: ansvarligredaktor@studvest.no / 482 52 669

Kulturredaktør Erik Aasebø: kulturredaktor@studvest.no /922 72 012 

Fotoredaktør Julie Helene Günther: fotoredaktor@studvest.no / 908 12 827

Søknadsfrist: Onsdag 3. april.

Kommentarer

kommentarer