Tidligere HVL-student Ida Austgulen har meldt seg på kampen om å bli leder av Norsk studentorganisasjon. Et av hennes hovedmål er å gjøre organisasjonen mer synlig.

NSO: Ida Austgulen var HVL-student og nestleder i Velferdstinget Vest. Nå stiller hun til valg som leder for Norsk Studentorganisasjon. FOTO: NORA ELVESTAD


Norsk Studentorganisasjon (NSO)

Tidligere nestleder i Velferdstinget Vest, Ida Austgulen, har dette året sittet som fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Norsk Studentorganisasjon (NSO). I januar meldte hun sitt kandidatur som leder for organisasjonen.

– Grunnen til at jeg stiller til leder er at jeg ønsker å være studentenes stemme i den tiden vi står i. Jeg vil fortsette å kjempe for gratisprinsippet og lik rett til utdanning, sier Austgulen

27-åringen er født og oppvokst i Bergen, og tok sin grad som grunnskolelærer på Høgskolen i Bergen mellom 2011 og 2015. I 2013 gikk hun inn i studentpolitikken, der hun etter hvert ble leder i Studentrådet ved Avdeling for lærerutdanning.

Fra høsten 2015 jobbet hun et år som politisk nestleder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Våren 2017 var hun nestleder av Velferdstinget Vest, og den siste tiden har hun altså vært med i NSO som fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig.

– Vi utfordres hele tiden, blant annet i siste regjeringsperiode, der regjeringen to ganger ville gå inn for å innføre skolepenger for internasjonale studenter. Begge gangene har vi stått på barrikadene for å få stanset det, men ifølge partiprogrammene er det noe vi fortsatt måtte å kjempe for, forteller hun.

SYNLIG. Et av Ida Austgulens hovedmål hvis hun blir leder av Norsk studentorganisasjon er å gjøre organisasjonen mer synlig. FOTO: NORA ELVESTAD.

Fokus på synlighet

Austgulen ser på regjeringens forslag om lovfestet rett til studentombud som en stor seier dette året. Men det er fremdeles mer som står på dagsordenen for den tidligere høgskolestudenten. Skulle hun bli valgt som leder, er NSOs synlighet en viktig sak for bergenseren.

– Vi blir utfordret på at vi er usynlige, der har vi forbedringspotensial. Vi skal også være en større premissleverandør i utdanningspolitiske saker, der vi beveger oss i en mer proaktiv rolle, og setter dagsorden mer enn vi gjør i dag.

Å holde regjeringen i tøylene, styrke lovverket for studenter og følge opp resultatet av SHoT-undersøkelsen (Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse) er saker hun trekker frem som hun mener NSO må ta med videre også neste år.

– I 2014 var det ganske nedslående tall i undersøkelsen, og det er ingenting som tyder på at årets tall skal være bedre. Vi må se til at politikerne følger opp resultatet undersøkelsen gir, og vi skal fortsette arbeidet med at studentenes helse blir tatt på alvor, sier hun.

Favoritiserer ingen

Hun lover dog ingen særbehandling for Bergensstudentene.

– De vil få en tydelig og sterk leder, men vi er til for alle landets studenter.

Likevel påpeker hun at det har kommet noen ting i den nye regjeringsplattformen med fokus på bærekraft, og vestlandsregionen ligger an til å kunne være en foregangsregion i det grønne skiftet.

I tillegg til Austgulen, har Kai Steffen Østensen (Universitetet i Agder) og Marte Øien (NTNU) meldt sitt kandidatur til ledervervet. Valget avholdes på landsmøtet til NSO 20.-22. April.

Kommentarer

kommentarer