Trene Sammen endrer prisstrukturen og dobler bindingstiden. – De fleste vil få et rimeligere tilbud enn i dag, sier Trene Sammen-direktøren.

BINDINGSTID. Nå går bindingstiden fra seks til tolv måneder hos Trene Sammen. Arkivfoto: Henriette Frøysland Thorkildsen


Nye priser for Trene Sammen

Treningssentertilbudet til Studentsamskipnaden på Vestlandet, Trene Sammen, brukes vanligvis av rundt 15.000 studenter i Bergen. I mars ble prisstrukturen og bindingstiden for treningssenteret endret og studentene skal nå betale ved bruk av månedlig avtalegiro.

– Bakgrunnen for endringen er en samlet gjennomgang av hele prisstrukturen, sier direktør for Trene Sammen, Bård Johansen.

Han forteller at pandemien og smittevernhensyn framskyndet prosessen.

– De fleste vil få et rimeligere tilbud enn i dag. Denne betalingsstrukturen med avtalegiro er standard for treningssentre, og noe vi har planlagt, fortsetter Johansen.

Doblet bindingstid

Bindingstiden er også endret. Før endringen trådte i kraft var medlemskapet bindene for seks måneder og fulgte semestrene fra satte datoer: 1. juli til 31. desember og 1. januar til 30. juni.

Prisen, 1275 kroner per semester, var den samme uansett når i semesteret man tegnet medlemskapet.

Der den gamle ordningen ga en maksimal bindingstid på seks måneder, er den nye bindingstiden på tolv måneder.

PRISENDRING: Direktør for Trene Sammen, Bård Johansen. Pressefoto: Cecilie Bannow.

En viktig forskjell er at medlemsperioden på tolv måneder nå gjelder fra den måneden man melder seg inn, istedenfor de satte datoene.

– Tolv måneders bindingstid er standarden på norske treningssentre. Det har vi også valgt, sier Trene Sammen-direktøren.

Kunder ved Trene Sammen har mulighet til å avslutte medlemskap med bindingstid dersom man for eksempel kommer inn på et utvekslingsprogram, men dette må søkes om. Utenlandske studenter vil fortsatt ha mulighet til binde seg til kun ett semester til 1275 kroner.

Ugunstig for noen

Aurora Jonathan Goga (25) var kunde i Trene Sammen før koronapandemien, og har nå meldt seg opp igjen. Hen studerer engelsk litteratur ved Universitet i Bergen (UiB).

Goga forteller at den utvidede bindingstiden kan gi motivasjon til å fortsette å trene, men mener at det kan være ugunstig for studenter som ikke skal oppholde seg i byen over lenger tid.

Hen trener på Trene Sammen Studentsenteret på grunn av den sentrale plasseringen.

– Jeg pleier å studere på biblioteket ved Det humanistiske fakultet, og da er det greit at det er så nære. Og så gidder jeg ikke å sette meg inn i tilbudene til andre treningssentrene, sier Goga.

Even Ege Grønlund (26) studerer medisin ved UiB og har trent ved Trene Sammen i fire år. Medisinstudenten var klar over endring i betalingsstrukturen, men ble overrasket da han fikk høre om den nye bindingstiden.

FORNØYD. Even Ege Grønlund (26) har trent på Trene Sammen i fire år. Foto: Anna Jakobsen.

– For nye studenter som ikke er kjent med tilbudene i byen kan det være mindre gunstig med tolv måneders bindingstid, sier Grønlund.

Han er likevel godt fornøyd med treningstilbudet til studentsamskipnaden.

– Så lenge prisen og tilbudet er så god sammenlignet med andre sentre, er det greit med endring i prisstruktur, sier Grønlund.

Svak prisøkning

I den nye ordningen vil et medlemskap med tolv måneders bindingstid koste 2628 kroner. Dette blir fordelt på månedlige betalinger på 219 kroner, som tilsvarer en prisøkning på 39 kroner i halvåret sammenlignet med den gamle ordningen.

For å trene helt uten bindingstid koster det nå 399 kroner for 30 dager. Det er 50 kroner lavere månedspris enn før.

Studvest har sjekket månedsprisen uten bindingstid på ni ulike treningssentre i Bergen. Seks av disse sentrene er dyrere enn Trene Sammen, ett treningssenter har samme pris, mens ett senter har lavere månedspris. For medlemskap med bindingstid på ett år er Trene Sammen fortsatt det billigste alternativet for studenter.

– Hvorfor er ikke Trene Sammen det billigste alternativet for studentene i Bergen ved månedsmedlemskap uten bindingstid?

– Hos oss får du et utrolig bredt tilbud med blant annet svømming, klatring og gruppetimer inkludert i medlemskapet. Derfor er Trene Sammen et bra tilbud og derfor ser vi at en høy andel av studentene velger oss, sier Johansen.

Kommentarer

kommentarer