Stenger alle lesesaler og bibliotek.

ARKIVFOTO: Nora Elvestad Reinsnes


Onsdag 11. mars kom Universitetet i Bergen (UiB) med en rekke tiltak for å forhindre smitte av koronaviruset. Det i kjølevannet av at rektor, Dag Rune Olsen, sa til På Høyden at han tror universitetene må stenge som følge av virusspredningen.

UiBs nettsider er det blant annet innført tiltak som omhandler undervisning, læringsarealer slik som bibliotek og lesesaler, og retningslinjer spesifikt rettet mot medisinstudentene på Haukeland. 

Varsler omfattende tiltak

UiB skriver på nettsidene at de kommer til å stenge universitetets biblioteker og lesesaler. Lesesalene kommer likevel til å holde åpent frem til fredag klokken 17:00, slik at studenter kan hente eiendelene sine. Bibliotekene vil være stengt fra torsdag klokken 08.

– Vi stenger bibliotekene klokken 08:00 torsdag morgen. I første omgang forholder vi oss til frem til påsken, men vi vurderer situasjonen fra dag til dag, forteller avdelingsdirektør for universitetsbiblioteket Maria-Carme Torres Calvo. 

Hun forteller likevel at studenter får anledning til å hente sakene sine selv om bibliotekene er stengt. Det kommer mer info om dette torsdag 12. mars.

Fra og med torsdag 12. mars skal all undervisning med flere enn 100 deltakere bli gjort digitalt. Også i grupper med færre deltakere kan det bli tilrettelagt til digital undervisning.

UiB jobber også kontinuerlig med å legge planer for eksamensavvikling, når den tid kommer. De opplyser om at hjemmeeksamen kan være tilfredsstillende alternativ.

Medisinstudenter påvirket

UiB skriver på sine nettsider at de har valgt å stanse all undervisning på Det medisinske fakultet. Dette betyr at studenter på alle studieprogram ved Det medisinske fakultet skal oppholde seg borte fra alt av undervisningslokaler, laboratorier, tannklinikk og sykehus. 

Aktuelle tiltak som blir foreslått er blant annet å legge ut forelesningsnotater, lage pensumplaner, henvise til litteratur og lenke til aktuelle nettressurser. 

Studenter i praksis utenfor Bergen er ennå ikke omfattet av denne bestemmelsen.

Kommentarer

kommentarer