Sammen Trening og UiB svarer kasserer i BSI, Steinar Timenes, om mangler på idrettsanlegget på Studentsenteret.

LEKKASJE: Slik ser hallen på Studentsenteret ut om dagen. FOTO Bård Johansen: Cecilie Bannow for Sammen, FOTO Even Berge: UiB. FOTO: Beate Felde.


Debattregler

Kasserer for BSI, Steinar Timenes, peker på mange relevante forhold og utfordringer for bruk av idrettshallen på Studentsenteret. Dette er verdifulle innspill for oss, som vi vil ta med oss i vårt videre arbeid.

Som foreslått skal vi arbeide med Sammen Trening for en digital kalender slik at vi unngår kollisjoner mellom arrangementer og treningstider til undergrupper. UiB og Sammen Trening har god dialog om eksamensavvikling og informasjon legges ut på nettet og i resepsjonsområdene. Vi har hatt ambisjoner om at antall eksamensdager på studentsenteret skulle gå ned, samtidig som vi kanskje økte med noen dager i Fantofthallen. Nå når Fantofthallen ble stengt pga. utvidelse slo dette uheldig ut for Studentsenteret. Forhåpentligvis blir det mindre av dette, ettersom Fantofthallen nå er åpen for eksamensavvikling igjen.

Når det gjelder behandling av gulvet i idrettshallen på Studentsenteret er dette også samarbeid mellom UiB og Sammen Trening. Utfordringen, slik vi kjenner den, er at overflatebehandlingen skal dekke flere idretters behov. Vi vil derfor iverksette en vurdering for å finne ut av den beste balansen. I denne prosessen vil vi gjerne invitere BSI til å arbeide med Sammen Trening og eiendomsavdelingen ved UiB for den beste løsningen.

Hovedinnvendingen til Timenes er lekkasjer i idrettshallens tak. Dette problemet er vi godt kjent med og vi har i flere år prøvd mange avbøtende tiltak. UiB har utført mange lekkasjesøk og reparasjoner, men nye lekkasjer oppstår løpende. Dette er beklagelig i og med at bygget kun er 11 år gammelt. Konklusjonen til eiendomsavdelingen er at vi nå må ta opp hele Georg Johannesens plass og tekke taket over idrettshallen på nytt.

Dette er så langt ikke budsjettert, men UiB går nå i gang med prosjektering av dette. Planlagt byggestart blir i 2020. I mellomperioden vil vi holde frem med våre tiltak for at brukerne i størst mulig grad kan bruke hallen, men dette vil være en krevende situasjon for brukere av hallen frem til dette er endelig utbedret.

Kommentarer

kommentarer