Universitetet i Bergen (UiB) sendte radioaktivt avfall til forbrenning feil sted. Avfallsboksene var så like at radioaktivt avfall ble sortert med annen type avfall.

GULE BOKSER. Slik ser boksene som det skal kastes radioaktivt avfall i ut. For å unngå at radioaktivt avfall kastes feil igjen, har UiB planer om å endre fargen. FOTO: Evy Foss Skjoldal/UiB


Håndtering av farlig og radioaktivt avfall

Da Universitetet i Bergen (UiB) stengte ned på grunn av pandemien 12. mars i fjor, førte det til at laboratorieavfallet ved institutt for Biomedisin ble stående på laboratoriene.

Da avfallet skulle fjernes april samme år, ble isotopavfallet forvekslet med problemavfall, som sendes til forbrenning i Rådalen. Egentlig skulle det radioaktive avfallet sendes til et liknende forbrenningssted som er tilrettelagt og godkjent for brenning av lavradioaktivt avfall.

Feilen oppsto i forbindelse med opprydding kort tid etter koronanedstengningen, men ble ikke oppdaget før 6. januar i år. Det opplyses i et innsynsdokument for radioaktiv avfallshåndtering på UiB fra våren 2020.

Vanligvis pleier problemavfall å bli hentet ukentlig, mens radioaktivt avfall har et annet håndteringsmønster enn problemavfall.

Ingen skade for helse og miljø

Avfallet det er snakk om er det som regnes som lavradioaktive og gir på generelt grunnlag få eller ingen helseskader.

– Det skal hovedsakelig dreie seg om brukte hansker og engangsutstyr, med rester av radioaktive stoffer. Feilen skal ikke ha skadet helse eller miljø.

Det skriver Bente-Lise Lillebø, sentral strålevernansvarlig ved UiB i en e-post til Studvest.

Ved beregning av aktiviteten i det radioaktive avfallet, tar man utgangspunkt i mengde innkjøpt og mengde forbruk, samtidig som halveringstiden til den radioaktive kilden ikke tas hensyn til. Tallet man da får frem er den største tenkelige aktiviteten i avfallet, og et worst case- scenario. 

Lillebø forteller at Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet krever registrering av uønskede radioaktive utslipp, uansett hvor store eller små de er.

Registreringen av utslippet skjedde i stor grad også grunnet UiBs policy om å være en nullutslipp-institusjon.

Reglene og rutinene for strålevern er veldig strenge og man må enten ha 3 dagers kurs med eksamen, dagskurs, eller gjennomføre e-læring og intern opplæring for å kunne jobbe med det. God opplæring er både bra og viktig, stråling er ingen ting å tulle med, sier Lillebø.

Gjør endringer i rutiner

For å unngå at slike hendelser skjer igjen har Institutt for biomedisin utarbeidet nye rutiner for registrering av innkjøpte radioaktive kilder, der hvert produkt får sitt eget ID-nummer, og det er utarbeidet nytt skjema internt når det gjelder avfallshåndtering fra laboratoriet til avfallsrom på bygget.  

Ettersom boksene for isotopavfall og problemavfall begge er gule, vil det også jobbes for at avfallsboksene til isotopavfallet kan få en egen farge slik at radioaktivt avfall fra laboratoriet ikke lenger havner på avveie.

Kommentarer

kommentarer