Noen studenter må betale hundrevis i året for å kopiere og skrive ut. Andre betaler bare for papiret de bruker.

FASTPRIS. Studentene på UiB betaler kun for papiret de bruker på denne og andre skrivere på skolen. HVL- og NHH-studentene må derimot betale en fastpris på omtrent 400 kroner i året i tillegg. FOTO: BEATE FELDE.


Fakta

Studentene ved Norges handelshøyskole (NHH) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) må punge ut nesten 400 kroner hver i året bare for å ha mulighet til skrive ut med skolens skrivere.  I tillegg må de betale en sum per ark de skriver ut. Det betyr at de uansett må betale, selv om de ikke bruker skriverne.

Ved Universitet i Bergen (UiB) slipper imidlertid studentene unna med å bare betale for papiret de bruker.

At noen studenter må betale mer enn andre for det samme utskriftstilbudet mener eksternansvarlig i Kjernestyret på NHH, Kristoffer Bakke, er urettferdig.

– Jeg skjønner ikke hvorfor NHH ikke gjør det samme som UiB. Jeg tror ikke kopiavgiften er noe skolen tjener penger på.

MÅ BETALE MER. Studenter på HVL og NHH må betale mer for å kopiere og skrive ut enn det studentene på UiB og BI må. – Urettferdig, mener eksternansvarlig i NHHS, Kristoffer Bakke. ARKIVFOTO: BEATE FELDE.

Rettighetsbeskyttet materiale

Kommunikasjonssjef Kristin Mo ved NHH forstår at Kjernestyret på skolen ikke vil ha felles kopiavgift, men presiserer at dette ikke er en sum skolen tjener penger på.

– Dette er en sum studentene betaler inn og vi betaler videre til Kopinor.

Betalingen til Kopinor er en avtale som gjør at universiteter og høyskoler kan ta kopi av rettighetsbeskyttet materiale, uten å måtte spørre om tillatelse fra dem som eier rettighetene. Ved HVL og NHH er denne betalingen inkludert i semesteravgiften.

Mo legger til at et alternativ vil kunne være at den enkelte student må betale etter hvor mye de bruker skriverne.

– Vi har ikke noe system som legger til rette for dette i dag, men vi hører på studentene. Kommer det konkrete forslag må vi se om vi kan endre det nåværende systemet, sier hun.

Måtte spare penger

Hun sier at grunnen til at skolen har avgiften er at den er praktisk, effektiv og krever lite administrasjon. Det var en annen ordning før, men kopiavgiften ble lagt til semesteravgiften da NHH måtte spare penger i nytt budsjett.

– Men hva med dem som ikke kopierer?

– Hos oss har det vært vanlig å bruke mye kompendier, så vi mente dette var den mest praktiske løsningen. Mange andre gjør det, så det er ikke noe kontroversielt, sier Mo.

NSO-leder Mats Beldo mener det er en uting at studenter må betale en fast avgift for å kopiere og skrive ut med printerne på skolen. ARKIVFOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN.

Imot fellesavgift

Mats Johansen Beldo, leder i Norsk studentorganisasjon er tydelig imot at studenter må betale kopiavgift i det hele tatt.

– Kopiavgift burde ikke være en fellesavgift for studenter. Ikke alle studenter benytter seg av tilbudet, og da blir det feil å ta samme betaling fra alle.

Beldo er svært  positiv til ordninger der skolen eller universitetet betaler Kopinoravgiften for studentene og mener UiB går fram som et godt eksempel.

Kommentarer

kommentarer