Utdanningsinstitusjonene sier de skal følge opp de russiske studentene i Bergen.

Arkivfoto: Jeffrey Meijer, Johanne Marlene Hansen og Henriette Frøysland Thorkildsen.


Slik strammes kunnskapssamarbeidet med Russland inn: 

Regjeringen fryser all forskning- og utdanningssamarbeid med Russland. Det opplyser de i en pressemelding fredag 4. mars.

− Ansvaret for den alvorlige situasjonen i Europa ligger hos russiske styresmakter og angrepet på Ukraina må også få konsekvenser for forsknings- og utdanningssamarbeidet. Derfor suspenderer vi all dialog med russiske myndigheter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i pressemeldingen.

Som hovedregel skal alle institusjonsavtaler mellom norske og russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner legges på is.

Studvest har vært i kontakt med Universitet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Norges Handelshøyskole (NHH) for å høre hvilke konsekvenser dette for deres avtaler.

Skal ikke kaste ut noen

Prorektor for utdanning på NHH, Stig Tenold, sier at høyskolen ikke har noen studenter på utveksling i Russland nå. De har derimot noen studenter med russisk statsborgerskap studerende ved skolen nå, både på utveksling og i ordinære løp.

NHH har utvekslingsavtaler med både universiter i Moskva og St. Petersburg.

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, ved Norges Handelshøyskole. Pressefoto: Odd Mehus

– Vi har sendt ut brev og forsikret om at ingen vil bli kastet ut av programmene, sier prorektoren.

Tenold legger til at de ikke har planlagt å ta inn noen utvekslingsstudenter fra Russland på høyskolen fremover. Et par studenter som skulle til Russland våren 2023 vil få andre tilbud.

– Vi har fulgt oppfordringen fra regjeringen, og fikk singnaler om dette allerede på onsdag, forteller han.

Prorektoren sier at de kommer til å gjøre det de kan for å hjelpe de russiske studentene som studerer ved NHH.

Ingen utveksling i Russland høsten 2022
Rektor ved Universitet i Bergen, Maragreth Hagen. Pressefoto: Eivind Senneset

Margareth Hagen, rektor ved UiB, opplyser at de har fire studenter på utveksling i Russland, og flere russiske studenter på utveksling hos dem dette semesteret.

– Studenter som har planlagt utveksling i Russland høsten 2022 har fått tilbud om andre avtaler. Det vil ikke være mulig å ta i mot studenter fra Russland på UiB denne høsten.

De russiske studentene ved UiB har fått tilbud om psykolog og rådgivningstimer hvis de opplever utfordringer knyttet sanksjonen.

– Disse studentene følges opp tett. Hvis de norske studentene i Russland vil returnene skal vi tilrettelegge slik at de ikke mister noe studieprogresjon, sier hun.

Ingen studenter i Russland

Rektor ved HVL, Gunnar Yttri, forteller at de verken har noen russiske studenter på utveksling på HVL, eller HVL-studenter på utveksling i Russland dette semesteret.

Rektor ved Høgskulen på Vestlandet, Gunnar Yttri. Pressebilde: HVL

Høyskolen har flere studenter i ordinære studieløp med tilknytning til Russland.

– Det som kom fra regjeringen i dag gjør at de vil få god informasjon om hva som skjer. Vi vil sørge for at de er en del av et utdanningsmiljø hvor de kan kjenne seg trygg i en tid med mye utrygghet, sier rektoren.

Han påpeker at omfanget av saken ikke er stor hos dem nå.

– Vi vil uansett ta vel hånd om de russiske studentene vi har.

Yttri forteller at de skal ha en systematisk gjennomgang av hva som skjer med tanke på utveksling de neste semestrene i tiden som kommer.

Kommentarer

kommentarer