I dag la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett. Til tross for at begge regjeringspartiene ønsker flere studentboliger, legger budsjettet opp til færre.


«Øke antall studentboliger».

«Øke utbyggingstakten av studentboliger».

Det er i hvert fall det som står i henholdsvis Høyre og Fremskrittspartiets partiprogrammer. Men statsbudsjettet de la fram torsdag morgen, tyder på det motsatte.

300 færre boliger

For 2018 er det lagt opp til at det skal bygges 2200 nye studentboliger. Det er 300 færre boliger enn det ble gitt tilskudd til for 2017.

– Vi hadde forventet mer fra partier som har programfestet å øke antall studentboliger, skriver Mads Beldo, leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO) i en pressemelding.

NSO mener forslaget ikke svarer til boligbehovet. Ifølge organisasjonen sto over 12.000 studenter i kø for å få bolig ved studiestart. En undersøkelse gjennomført av dem viser at det mangler 14.165 boliger for å nå målet deres om en nasjonal dekningsgrad på 20 prosent.

Også Ingrid Handeland, nestleder i Velferdstinget Vest, fikk en litt dårligere start på dagen enn hun skulle ønske.

– Vi er skuffet. Det er rart at samtlige partier på Stortinget har gått inn for flere studentboliger, uten å levere nå. Når dette skal forhandles om forventer vi at Venstre og KrF pusher i motsatt retning, slår Handeland fast.

Nesten 800 millioner

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet står det at tilskuddet som gis til de 2.200 nye studentboligene skal gi rom til å «dekke opp for tidligere forpliktelser».

Kunnskapsminister Henrik Asheim sier til Studvest at det ble foreslått 2.200 studentboliger i fjor også, men at det til slutt ble enighet om å gi 300 ekstra.

– Denne økningen var en engangsbevilgning. Nå går vi tilbake på det vi først foreslo i fjor, og det handler om at når man har økt antallet studentboliger hvert år, så følger også flere utgifter til disse, sier han.

Summen som er satt av til boligene er på 764,4 millioner kroner.

I grafen under kan du lese hvor mange studenter som sto i boligkø på begynnelsen av dette semesteret. 

Kommentarer

kommentarer