Dette vil Arbeiderpartiet gjøre for deg.

AP. Jonas gah Støre, leder for Arbeiderpartiet. FOTO: Pål Laukli / Arbeiderpartiet


Studvest har valgt ut noen spørsmål til de ni største partiene som kjemper om en plass på stortinget for å gi deg en oversikt over deres fanesaker og hva de ønsker å gjøre for studenter.

Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet, svarer på vegne av partiet.

Hva er deres fanesak for valget og hvorfor?

Arbeiderpartiet vil gjennomføre et nasjonalt løft for å sikre trygge og gode boliger til alle studenter. Vi vil bygge 3000 nye studentboliger i året og åpne for at studentsamskipnadene kan få penger til å pusse opp gamle studentboliger. Det trengs, da høyreregjeringen har gjort altfor lite for å sikre at alle studenter skal ha en rimelig bolig i studietiden.

Hva vil dere gjøre for studenter?

Vi vil øke studiestøtten og innføre tolv måneders studiestøtte for studenter med barn. En trygg økonomi er avgjørende for at studenter skal kunne konsentrere seg om utdanningen sin. Heller enn å kutte stipend og gi studentene mer i lån, har vi to ganger sikret studentene en krisemilliard under pandemien. 

Hvorfor skal studentene i Bergen stemme på dere?

Fordi Arbeiderpartiet er garantisten for lik rett til utdanning, ingen skolepenger i høyere utdanning og storsatsing på psykisk helse. Det kommer alle bergensstudenter til gode, som får flere studieplasser, et internasjonalt studiemiljø og rask psykisk helsehjelp når de trenger det. Og fordi all vår politikk er rettet inn mot å utjevne forskjeller, skape arbeidsplasser, kutte utslipp og styrke fellesskap. Alt dette må vi lykkes med på 2020-tallet, og det har Arbeiderpartiet gode svar på hvordan vi skal få til!

Kommentarer

kommentarer