Dette vil Fremskrittspartiet gjøre for deg.

FRP: Silje Hjemdal, Fremskrittspartiets 2. kandidat i Hordaland. FOTO: Stortinget


Studvest har valgt ut noen spørsmål til de ni største partiene som kjemper om en plass på stortinget for å gi deg en oversikt over deres fanesaker og hva de ønsker å gjøre for studenter.

Silje Hjemdal, Fremskrittspartiets 2. kandidat i Hordaland, svarer på vegne av partiet.

Hva er deres fanesak for valget og hvorfor?

Ja til petroleum og velferd

Mens andre partier konkurrerer om å avvikle norsk olje –og gassnæring, vil FrP videreutvikle næringen slik at også fremtidige generasjoner kan nyte godt av et velfungerende velferdssamfunn og trygg energiforsyning. Vi tror ikke verden blir verken bedre eller renere med mer gass fra Russland eller olje fra Saudia Arabia. FrP sier også nei til kostbare symbolprosjekter som elektrifisering av sokkelen, hvor miljønytten er minimal. Prislappen er på 50 milliarder kroner og strømprisen vil øke kraftig. I klimasaken er det viktig at vi bruker pengene på en sånn måte at vi får mest mulig effekt ut av pengene vi bruker på klimatiltak.

Norge trenger et helseløft

Norske helsevesen har klart seg relativt bra gjennom pandemien. Samtidig mener FrP at vi må satse mer på å utdanne vårt eget helsepersonell, samt sikre legemiddelproduksjon i Norge. FrP vil også fortsette å bekjempe helsekøene, raskere ta i bruk moderne medisiner. 

Lavere skatter og avgifter 

FrP bruker skatte- og avgiftslettelser til å gi større frihet til familier og enkeltmennesker, øke verdiskapningen og styrke norsk næringsliv. Vi jobber for å fjerne eiendomsskatten og elavgiften, samt for lavere bilavgifter og at arveavgiften ikke gjeninnføres. 

En streng innvandringspolitikk 

Den økende fattigdommen blant innvandrerfamilier viser at en mer liberal flyktning –og asylpolitikk skaper utfordringer. Det koster i snitt 20 mill. kroner å bosette en kvoteflyktning i Norge. Dette er midler som hjelper langt flere om de bruker til folks på flukt i sine nærområder. FrP ønsker å stramme inn på flyktning –og asylpolitikken, hjelpe flere i nærområdene og sikre bedre integrering av innvandrere i landet.  

Ja til mer vei og nei til bompenger

Frp vil fjerne alle bomstasjoner og la staten betale ned gjelden til bompengeselskapene. FrP sier nei til veiprising, køprising og andre grep som gjør at bilistene må betale mer. Vi vil ha billigere drivstoff, senke aldersgrensen for førerkort til 17 år og øke fartsgrensen på motorveiene til 130 km/t. 

FrP vil ha en langt mer ambisiøs satsing på veiene enn regjeringen, og vil at ferjer skal være en gratis del av veinettet. 

Folk må motiveres og ikke straffes eller tvinges til å velge kollektivt i Bergen. Billettprisene har bare økt år etter år under rødgrønt styret. Ønsker du en politikk som gir mangfold både til syklister, bilister og kollektivreisende – da må du stemme på FrP!

Hva vil dere gjøre for studenter?

Bedre studentøkonomien- Det er ingen hemmelighet at studenter ofte har lite å rutte med. Derfor er det viktig å styrke studentøkonomien, slik at man kan bruke mer tid på å fokusere på studier, og mindre tid på å bekymre seg over månedsleien. Derfor har vi innført 11 måneders studiestøtte, samtidig som utbetalingene hver måned er blitt høyere. – Som student er man ofte avhengig av en deltidsjobb ved siden av studiene. Da synes vi det er riktig at studentene får beholde mer av pengene de har jobbet for. Fremskrittspartiet går inn for å øke frikortgrensen fra 60 000 kroner til 100 000 kroner. Det betyr at studentene kan ha en skattefri deltidsjobb- Studentene har tidligere etterlyst ønske om å låse studiestøtten til 1,5 G. Det er noe Fremskrittspartiet er klare for å innfri. – Vi vil øke inntektsgrensen for hvor mye studentene kan tjene før de mister stipend, som er på ca. 195 000 kroner i dag.

Flere studentboliger- Vi har stått i førersetet for å bevilge mer til utbygging av studentboliger, men dessverre reguleres få tomter til utbygging i pressområdene. – Nå prioriteres utenlandske studenter i køen for studentbolig. Det gjør at mange norske studenter står uten bolig til studiestart. Vi mener det er helt urimelig at utenlandske studenter skal få særfordeler fremfor norske studenter. De bør behandles på samme måte som norske studenter i utlandet blir behandlet. – Vi må regulere for flere tomter til boligbygging, særlig i storbyene. Boligprisene skyter i været, og det speiles på leieprisene. For mange studenter blir det for dyrt å studere i en av storbyene. 3) Flest mulig i jobb etter fullført studie- Det viktigste med utdanningen er at man utdannes til noe arbeidsmarkedet etterspør. Vi kan ikke utdanne studenter til arbeidsledighet. – Vi trenger et tett bånd mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet, slik at man kan tilby kunnskapen næringslivet etterspør. – Fagskoleutdanninger er ettertraktet i arbeidslivet, og Frp er klare på at flere bør velge fagskoleutdanning fremfor universitet- og høyskoleutdanning. Frp vil trappe opp satsingen, og etablere 1000 nye studieplasser i året på fagskolene.

Hvorfor skal studentene i Bergen stemme på dere?

Jeg ble vist noen av de gamle studentboligene i Fana studentby. Når man ser bilder av Fantoft studentby, så er det nesten ikke til å tro hva man ser. Det som ser ut som en fengselcellebrukes som studentboliger for ivrige og ambisiøse studenter i Bergen. Som en bergensk patriot mener jeg at det er på høy tid at vi løfter standarden på alle studentboliger til vår flotte og levende by!

Studentene som skal stå for morgendagens løsninger og verdiskapning vet jeg at fortjener bedre. Til tross for at FrP har fått gjennomslag for å bevilge mer penger til utbygging av studentboliger, så setter byrådet kjepper i hjulene for bedre studenthybler. Byrådet i Bergen regulerer ikke til nok studentboliger, til tross for at pengene er på bordet og studentskipnadene ønsker å bygge og restaurere. 

Studentene skal ha tilgang på gode og trygge boliger. Vi i FrP vil ikke slutte å jobbe for flere studentboliger, før køene er borte og alle studentboligene ser ut som ordentlige hjem.

Det er en kjensgjerning at studentene ikke har god råd. Heldigvis har FrP bedret studentøkonomien. Ikke bare har studiestøtten blitt økt, nå får man også 11 måneder studiestøtte, fremfor 10 måneder under rødgrønn regjeringen. Det betyr at studentene kan bekymre seg mindre om pengene strekker til mat og husleie. Vi vil også øke inntektsgrensen for hvor mye studentene kan tjene før de mister stipend, som er på ca. 195 000 kroner i dag. 

Et annet tiltak for å bedre studentøkonomien er å sørge for at studentene kan tjene mer uten å betale skatt. FrP går til valg på å heve frikortgrensen til 100 000 kroner, slik at studentene kan ha en deltidsjobb ved siden av studiene uten å betale en eneste skattekrone. Det gjør at studentene har mer å rutte med, i tillegg til å få viktig arbeidserfaring ved siden av studiene. 

FrP er partiet som tar studentene på alvor. Vi synes det er et leit at studenter må stå i lange køer for å bo på studentboliger som ikke ser ut. Pengene har vi allerede lagt på bordet og nå må Byrådet ta mer tak. FrP vil hvert fall fortsette med å stå på for studentene!

Kommentarer

kommentarer