Dette vil Kristelig folkeparti gjøre for deg.

KRF: Dag Inge Ulstein, utviklingsminister og 1. kandidat for Kristelig folkeparti i Hordaland. FOTO: Kristelig Folkeparti


Studvest har valgt ut noen spørsmål til de ni største partiene som kjemper om en plass på stortinget for å gi deg en oversikt over deres fanesaker og hva de ønsker å gjøre for studenter.

Dag Inge Ulstein, utviklingsminister og 1. kandidat for Kristelig folkeparti i Hordaland, svarer på vegne av partiet.

Hva er deres fanesak for valget og hvorfor?

KrF er partiet som kjemper for valgfrihet for familiene og som tar kampen for klimaet og verdens fattige.

KrF er garantisten for bistand og nødhjelp til de som trenger det mest.

Vi er garantisten for en ny pårørendestøtte for de som tar vare på sine eldre.

Og det er vi i KrF som er garantisten for å beholde kontantstøtten, skrote tredelingen og fortsette økningen av barnetrygden.

Jeg er også svært tydelig på at jeg vil være en stemme for løfte psykisk helse. Kommer jeg på Stortinget skal jeg kjempe for å gi dette arbeidet både den oppmerksomheten, tiden og midlene feltet fortjener! Psykologforeningen og andre viktige aktører har i år kåret KrF til å ha det beste programmet og den beste politikken av partiene. Det gjør meg stolt! Men også motivert.

For dette er et område hvor vi har store oppgaver her hjemme. Derfor ønsker KrF blant annet å øke bevilgning til psykisk helse med 3 milliarder de tre neste statsbudsjettene.

Hva vil dere gjøre for studenter?

Vi er veldig konkrete på hvordan vi vi styrke velferden for studenter de neste årene.

  1. Vi vil intensivere arbeidet med oppfølging av studenters psykiske helse.
  1. KrF vil prioritere en tiltakspakke for studenter med barn, med mer fleksible og tilpassede studieløp, en økt studiestøtte på 2G fordelt over 12 måneder frem til barnet er 2 år, og rett til foreldrepermisjon.
  1. Vi vil også øke muligheten for studielån slik at den totale studiestøtten når 1,5 G.
  1. De neste årene er det helt nødvendig at vi viderefører en høy utbyggingstakt for studentboliger. De nye studentboligene skal være grønne, med et lavest mulig klimaavtrykk.
Hvorfor skal studentene i Bergen stemme på dere?

Fordi vi trenger et parti på Stortinget som tar kampen for klima og verdens fattige, som prioriterer penger til psykisk helse, og som gjør det mulig for studenter i forskjellige livssituasjoner å kunne studere – siden vi vil sørge for mer fleksible og tilpassede studieløp. 

Kommentarer

kommentarer