Dette vil Venstre gjøre for deg.

VENSTRE. Ane Breivik, 2. kandidat for Venstre i Hordaland. FOTO: Venstre


Studvest har valgt ut noen spørsmål til de ni største partiene som kjemper om en plass på stortinget for å gi deg en oversikt over deres fanesaker og hva de ønsker å gjøre for studenter.

Ane Breivik, 2. kandidat for Venstre i Hordaland, svarer på vegne av partiet.

Hva er deres fanesak for valget og hvorfor?

Venstre går enkelt og greit til valg på å fortsette å kutte utslipp, slik at vi når klimamålene våre. Fordi klimakrisen er den største trusselen vi står overfor, og vi må handle i dag om vi skal klare å løse den. Framover vil vi si nei til mer oljeleting, tredoble CO2-avgiften slik at det blir dyrere å forurense og gjøre det enklere og billigere å ta klimavennlige valg, i stedet.
Å løse klimakrisen er grunnleggende for å skape en framtid med frihet og muligheter for alle, men vi trenger også en enda bedre skole med lærere med høy kompetanse, slik at vi utjevner forskjeller. Og så må vi sørge for at vi har jobber å gå til når vi skal ut av oljealderen også, så vi vil gjøre det enklere å skape nye arbeidsplasser.
Til sist er Venstre rusreformens mor. Vi fortsetter å kjempe for de som virkelig trenger oss. Mennesker som sliter med rus skal få hjelp, ikke straff. Og vi gir oss ikke, selv om Ap torpederte reformen i denne omgangen.

Hva vil dere gjøre for studenter?

Mye! Studentene fortjener bedre velferd og færre bekymringer. Da må vi starte med studentøkonomien. Venstre har allerede fått gjennomslag og sørget for at studiestøtten også skal utbetales i juni. Nå vil vi ha den opp på minst 160.000 kr i året, som er 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp. Ved å feste den til folketrygdens grunnbeløp sørger vi også for at den stiger hvert år, i takt med prisveksten i samfunnet. Det vil føre til at studentøkonomien ikke sakker akterut. Studenter med barn bør få enda høyere støtte – minst 212 000 kr i året (2G). I tillegg vil vi fortsette den rekordhøye utbyggingstakten for studentboliger, med 3000 nye hvert år – mange av disse må også være universelt utformet. Det er også viktig for studentenes lommebok.
Jeg tror mange studenter vil få bedre psykisk helse når de hele tiden må bekymre seg for om pengene strekker til. Det betyr også bedre tid til studiene, og at man kanskje ikke trenger å jobbe like mye på siden. Det vil gi en ekstra trygghet i hverdagen.
Alle skal ha frihet og mulighet til å ta høyere utdanning, slik at de kan følge drømmene sine og bli det de vil. Derfor er Venstre tydelig på at offentlige universiteter og høyskoler fortsatt skal være gratis, uansett hvilket land du kommer fra.
Det er behov for større fleksibilitet i akademia, og det må være rom for å gjøre ting på nye måter. Venstre vil gi universitetene og høyskolene større frihet til å vektlegge ulike karakterer og opptaksformer. Søknadsprosessen til høyere utdanning er for standardisert og legger for stor vekt på karaktersnitt. Det er ikke slik at du nødvendigvis blir en bedre lege av å ha 6,7 i snitt i stedet for 5,7. Å ta opp fag tar mye tid og penger fra unge som allerede er kjempeflinke og brenner for noe. Vi må åpne for at de kan få demonstrere hvor egnede de er, også på andre måter. Alders- og kjønnspoengene bør også fjernes, slik at det er enklere for unge å komme inn på studierNår du først studerer, bør du få undervisere som er like gode til det som å forske. Venstre vil gjøre det mer attraktivt for universitetene og høyskolene å vektlegge undervisning og pedagogisk kompetanse når de skal ansette forskere og forelesere
Norge skal omstille seg framover, og flere kommer til å måtte omskolere seg og bytte karriere i løpet av livet. Det er heller ikke sikkert at dagens studenter kommer til å jobbe med det de nå studerer om 30 år. Det må være enklere å fylle på kompetansen sin og velge på ny. Derfor vil Venstre ha desentraliserte utdanningstilbud på alle nivåer. Folk må kunne ta noen studiepoeng, et kurs, et årsstudium eller en grad på nye måter i framtida, nærmere der de bor. Teknologiutviklingen åpner for det. For at flere skal ha mulighet til å ta utdanning, vil vi også at studenter som har opparbeidet seg rett til det, skal kunne motta dagpenger mens de utdanner seg.

Hvorfor skal studentene i Bergen stemme på dere?

Fordi de vil ha en bedre og friere studenthverdag med bedre økonomi, mer rettferdig opptak og bedre forelesere. Og fordi vi trenger et liberalt klimaparti som setter seg ved forhandlingsbordet og kjemper for ei grønn framtid, hver dag. Vi stiller oss ikke på sidelinja og nekter å samarbeide med dem som er uenige med oss. Vi vil heller gjøre det vi kan for å få så mye grønn innflytelse som mulig.

Kommentarer

kommentarer