Studenter kan få 3000 kroner i lån om de kan dokumentere strømutgifter.

LÅN. Studenter kan få lån for å betale strømregningen. 1200 korner kan gjøres til stipend. ARKIVFOTO: Henriette F. Thorkildsen


Regjeringen vil nå gi studenter som kan dokumentere strømutgifter 3000 kroner i ekstra lån, skriver VG. Av disse blir 1200 kroner gjort om til stipend.

– Vi har sagt over litt tid at vi følger strømprisene tett. Vi er smertelig klar over at de høye prisene også slår inn for mange studenter. Det har de også selv vært klare på. Nå åpner vi for at de som trenger det kan få hjelp, sier utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG.

Helena Haldorsen, leder i Velferdstinget Vest (VT) er positiv til regjeringens vedtak om støtte.

– Dette er et steg i riktig retning, men det er langt fra godt nok. Det er fint at de når gir studenter 1200kr. Summen dekker likevel ikke de store utgiftene folk har for strøm om dagen, sier Haldorsen.

Hun er tydelig på at summen dekker likevel ikke de store utgiftene folk har for strøm om dagen.

– At man må dokumentere at det går til strøm og at man må ta opp lån for å få ekstra midler viser lite tillit fra regjeringen til studenter.

Haldorsen viser til at flere andre grupper i samfunnet får støtte de ikke trenger å betale tilbake, mens studentene må ta opp lån.

Lederen er også tydelig på at det ikke er en langsiktig løsning, og legger til at det er usikkert hvor lenge de høye strømprisene vil vare.

– Jeg håper at de ekstra midlene bidrar noe til studentene, men jeg må understreke at dette er av middel måloppnåelse fra regjeringen. Generelt bør man også se på en langsiktig opptrappingsplan for studiestøtten slik SV foreslo i sitt tilleggsbudjsett 2022. 

Kommentarer

kommentarer