Studielivet vil for mange være preget av ettervirkningene av korona i flere år. Da må alle studenter få den hjelpen de trenger.

ARKIVFOTO: Julie Helene Günther


Det siste året har gjort studiehverdagen vanskelig for de fleste studenter. Mange har flyttet auditoriet, lesesalen og kantinen inn på soverommet og sosial kontakt mangler på trange hybler. Derfor må vi satse på tiltak som «restarter» det sosiale livet etter pandemien.

For nye studenter har studietiden vært langt fra forventningene og heller ikke for etablerte studenter har koronahverdagen vært enkel. Forelesningene har gått digitalt, studentforeningene har slitt med inngripende tiltak og starten på studietiden, fadderuken, ble langt fra det som var planlagt. 

Så langt har mye av fokuset ved UiB vært på tiltak som skal virke her og nå. Selv har vi jobbet for at studentene skal få mest mulig forutsigbarhet om rammene rundt semesteret og at studiehverdagen skal være mer variert og fleksibel. Ved at beslutninger om eksamen tas så tidlig som mulig, at UiB tilrettelegger for at mer studentarealer blir tilgjengelig og at biblioteker og kantiner holder åpent, gir vi studentene et avbrekk fra kollektivet. 

Nå ser vi lyset i enden av tunellen og derfor er det viktig at vi ikke slapper av nå, men at vi intensiverer tiltakene for å sikre at vi har studentene med oss både faglig og sosialt. Samtidig hjelper det ikke bare med tiltak som virker her og nå, vi må også løfte blikket og planlegge for å sikre studenttrivsel i tiden etter korona. 

Tidligere har vi tatt opp viktigheten av at UiB satser på en fadderuke som sikrer sosialisering for de nye studentene og de studentene som fikk sin fadderuke avbrutt i høst. Samtidig er det viktig å anerkjenne at pandemien ikke bare har rammet nye studenter, men også de som er kommet lengre i studieløpet.

Mange studentorganisasjoner jobber allerede med sosiale satsinger til både nå og etter pandemien. Her må UiB komme på banen og støtte med arealer og ressurser. Tidligere har vi fått gjennomslag for å bevilge ekstra midler til UiBs pandemisenter.

Studielivet vil for mange være preget av ettervirkningene av korona i flere år. Da må UiB levere på forpliktelsene sine inn i studentsamskipnaden, slik at vi får ned ventetidene til psykologer og rådgiving og at alle studenter får den hjelpen de trenger. Samtidig må UiB gå i dialog med studentorganisasjonene og tilby støtte slik at effektene av pandemien minimeres.


Debattregler

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

Kommentarer

kommentarer