Feministiske medisinere ønsker å sette fokus på feministiske problemstillinger innen medisin. Dekan ved det medisinske fakultet er enig i at pensum må reflektere et mangfoldig samfunn.

NYLIG OPPSTARTET. Studentorganisasjonen Feministiske Medisinere startet opp for å spre kunnskap om feministiske problemstillinger i helsevesenet


– Vi startet opp som en studentorganisasjon på medisinstudiet ved Universitetet i Bergen fordi vi ønsker å sette mer fokus på ulike feministiske problemstillinger vi kan møte på som leger, noe vi savner i pensumet på studiet, sier Amalie Trones (25).

Hun er styreleder for Feministiske Medisinere, en nyoppstartet organisasjon med fokus på å informere om feministiske temaer innenfor medisinfaget. Styremedlem Ymbjør Løkken Hoel mener at organisasjonen fyller et mangel i medisinpensumet.

– Vi ønsker å sette et ekstra fokus på det vi kaller feministiske problemstillinger, men det betyr ikke nødvendigvis at vi savner alt på pensum. 

MER FOKUS. Amalie Trones (t.v.) og Julie Jørstad ønsker mer fokus på feministiske problemstillinger i medisinutdannelsen.

Feministiske Medisinere fokuserer på tema som abort, møte med pasienter som opplever kjønnsinkongruens, kjønnsforskjeller i forskning, psykisk helse hos menn og hudsykdommer i melaninrik hud.

Ønsker kvinnehelse som naturlig del av pensum

Amalie Trones forteller at de har veldig god undervisning i kvinnehelse på studiet. Ymbjør Løkken Hoel håper samtidig at kvinnehelse i framtiden kan bli en mer naturlig del av pensum.

– Jeg håper at man ikke trenger egne forelesninger for kvinnehelse, men at det blir implementert i de helt normale forelesningene vi har i de ulike fagene, sier Hoel.

Hun trekker frem undervisning om hjertesykdommer som eksempel på hvordan kvinnehelse kan implementeres mer naturlig i pensum.

– Da vi hadde om hjertesykdommer, hadde vi en egen forelesning om hvordan hjertesykdommer er hos kvinner. Det burde jo ikke være nødvendig, men en naturlig del av de andre forelesningene.

Kunnskapshull om melaninrik hud

Studentorganisasjonen arrangerer egne foredrag om feministiske tema innenfor medisin. Et av disse foredragene handlet om hudsykdommer i melaninrik hud, og hvordan de samme hudsykdommene kan arte seg annerledes i ulike hudtoner.

RASK VEKST. Studentorganisajsonen Feministiske Medisinere har allerede 60 medlemmer

Hoel forteller at bildene som ble vist under dette foredraget i høst, er bilder som ikke er lett å finne i lærebøker. Man finner som oftest eksempler på hudsykdommer på mennesker med lyse hudtoner.

– Det er et hull i kunnskapsnivået på dette området, mener styremedlem Anna Lloret (23).

Ny studieplan i sikte

Dekan ved det medisinske fakultet på UiB, Per Bakke, sier at studentorganisasjonen har et godt poeng. 

Han forteller at de er i gang med å utrede en ny studieplan, hvor det blant annet skal det være mer fokus på kjønnsforskjeller i det nye pensumet. 

– I den nye studieplanen kommer vi til å fokusere på hvordan ulike sykdommer manifesterer seg hos menn og kvinner. 

MYE Å LESE. Dekan ved Det medisinske fakultet, Per Bakke, sier medisinstudentene allerede har mye pensum. Pressefoto: Kim Andreassen, UiB

Bakke peker også på at det norske samfunnet har blitt mer mangfoldig, og at pensum må reflektere dette.

– Det en realitet at vi har fått flere ikke-etniske nordmenn i landet, og at innvandrerhelse er viktig. Samfunnet er blitt mer komplisert, og vi må følge etter, sier Bakke.

Han forteller at kunnskapen innen medisin øker mye hvert år.

– Det er fysisk umulig å være oppdatert på alt som skjer innen faget. Derfor settes det fokus på hvordan studentene skal tilegne seg kunnskap.

Han påpeker at medisinstudentene allerede har mye å lese.

– Vi kan ikke drukne medisinstudentene i alt for mye pensum.

Dekanen forteller at det arbeides med å utrede den nye studieplanen nå, men at arbeidet er avhengig av hvor mye penger som blir bevilget til nye studieplasser i medisin.

– Det er en lang prosess å endre på pensum, sier han.

En definisjon som rommer alle

Styret i Feministiske Medisinere forteller at fjoråret var en startfase, og at de har flere arrangementer planlagt framover mot våren, med blant annet foredrag om kjønnsforskjeller i barne- og ungdomspsykiatrien og panelsamtale om kvinnehelse i forbindelse med kvinnefestivalen i Bergen.

– Hvordan vil dere definere feminisme?

STARTFASE. Feministisk Medisinere har flere arrangement i planene for våren. Fra venstre: Ymbjør Løkken Hoel, Anna Lloret, Amalie Trones og Julie Jørstad. Foto: Emily Dishington

– Vi har en definisjon av feminisme som er så bred at den rommer alle. Vi arbeider ikke bare for kvinnehelse. Det er også fokus på hudsykdommer i melaninrik hud, psykisk helse for menn, og mer, sier Amalie Trones.

Kommentarer

kommentarer