Det samfunnsvitenskapelige fakultet innfører flere alkoholfrie arrangementer i fadderuken, og Det juridiske fakultet vil ha mindre drikkepress. – Det kommer likevel til å være fyll hver eneste dag, og det er her ansvaret til fadderne er viktig, mener student som ønsker sexforbud for faddere.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) innfører i år såkalte klassemottak, etter modell fra MatNat og HF, der de nye studentene ved studiestart skal følge et obligatorisk opplegg over tre dager, hvor alle aktivitetene skal være alkoholfrie.

– I fjor testet vi ut dette opplegget med å ha én dag med sosialfaglige aktiviteter på fakultetet, der de nye studentene møttes i mindre grupper ledet av en gruppeleder. Nå innfører vi et større opplegg, med mer fastsatte aktiviteter, forteller Evelyn Myrå Holmøy, koordinator ved SV.

Og ifølge lederen for fadderstyret på SV, Anna Fossen-Helle, var responsen på de alkoholfrie arrangementene god, men hun forteller også at mange var misfornøyde med at det ikke var flere slike arrangementer.

– Det var også begrenset kapasitet på flere av disse arrangementene, derfor øker vi i år kapasiteten.

11541054_895698347155234_3586223307948334774_n (1)

Leder for fadderstyret ved SV, Anna Fossen-Helle, forteller at selv om det i år innføres flere alkoholfrie arrangementer, vil fadderuken i stor grad fortsette slik vi kjenner den. FOTO: Privat.

Fossen-Helle forteller at fadderuken fortsatt kommer til å innebære de klassiske festene og aktivitetene, med unntak av at man innfører én dag som skal være helt alkoholfri.

– Vi beholder fortsatt de faste arrangementene våre på kveldstid, som pubcrawl og rebusløp, forsikrer hun.

HF-student ønsker sexforbud for faddere

Sara Marie Skaug Bjørkly, student ved Det humanistiske fakultet (HF), skrev i fjor høst et leserinnlegg i Studvest hvor hun kritiserte fadderkulturen, og blant annet argumenterte for å innføre et forbud mot at faddere kan ha sex med fadderbarna. Dette mener hun fortsatt at bør innføres.

– Jeg vil for det første ha et absolutt forbud på hele UiB mot at faddere kan ha sex med fadderbarn, og et forbud mot seksuell trakassering av fadderbarn. Jeg vil også ha et forbud mot at fadderne kan være overstadig beruset i t-skjortene sine.

Men Bjørkly stiller seg også positiv til tiltakene som UiB til nå har innført.

– At det alkoholfrie tilbudt utvides, er absolutt flott. Men det kommer likevel til å være fyll hver eneste dag, og det er her ansvaret til fadderne er så viktig.

Stoler på fadderne

Bjørkly forklarer videre at hun synes fadderne bør behandles som ansvarspersoner, og at det burde eksistere et kontrollorgan som kan ta slike saker alvorlig.

Sara_marie_skaug

HF-student Sara Marie Skaug Bjørkly, ønsker en endring i fadderkulturen. FOTO: Privat.

– Hvis det kommer inn en klage, må denne tas alvorlig, og jeg synes fadderuken må legge til rette for at faddere raskt kan skiftes ut, sier Bjørkly.

Lederen for fadderstyret på SV mener at et slikt organ som Bjørkly foreslår, ikke nødvendigvis er den beste løsningen i fadderuken.

– Jeg mener det er en bedre løsning at vaktene på utestedene kaster ut de som er overstadig beruset. Så får vi i styret heller følge hjem de fadderne som har behovet for det, og gi en advarsel om nødvendig.

Fossen-Helle legger til at her er faddervaktordningen til god hjelp, der de passer på i gatene og er der for de som skulle trenge det.

– Når det kommer til det å være overstadig beruset, så håper vi at fadderne setter fadderbarna i fokus akkurat denne uken. Det at fadderne har sex med fadderbarn er ikke noe vi kan forhindre, sier Fossen-Helle.

Hun forklarer videre at fadderstyret stoler på at fadderne ikke utnytter fadderbarna, og at dette er noe styret i stor grad vil påpeke under fadderopplæringen.

– Først og fremst handler fadderuken om fadderbarna og ikke faddernes egne behov.

Jussen mer bevisst 

Også på Dragefjellet er det de siste årene blitt økt fokus på å motarbeide drikkepress under fadderuken.

– De siste årene har fadderkomiteen hatt fokus på å endre «fadderukekulturen» som for noen år tilbake innebar noen drøye leker og stort press, forteller Jonas Løen, leder i fadderkomiteen ved Det juridiske fakultet.

– Det er viktig for oss at alle nye studenter får en trygg og god start på skoleåret, legger han til.

I tillegg arrangerer Det juridiske fakultet en egen rusfri fadderuke, som de kaller «Faddergruppen Light». Tidligere har denne gruppen organisert seg selv, men har nå blitt innlemmet i Juristforeningen for å sikre et tettere samarbeid med den tradisjonelle fadderuken.

– Det er ikke slik at man enten hører til den eller den andre uken. Det er fullt mulig å delta på et arrangement hos den tradisjonelle fadderuken den ene dagen, og på et arrangement hos den rusfrie dagen etter, forteller Løen.

Han forklarer videre at drikkepress vil være et fokusområde på fadderkursene som skal holdes før studiestart.

– Der kommer vi til å være strenge på nettopp dette, og sette klare grenser for hva som er akseptabel oppførsel overfor de nye studentene

Kommentarer

kommentarer