Da Linh Nguyen fikk legeerklæring på at hun ble syk av å bo i kollektivet, tok utleier en telefon til legen hennes. Legen endret erklæringen, men avviser å ha blitt presset.

DÅRLIGE MINNER. Nguyen foran boligen som ga henne en tøff start på livet som student. FOTO: JULIE GÜNTHER.


Annonse

– Jeg hadde pusteproblemer, hovne øyne, våknet med astmaanfall og hadde eksem over hele ansiktet og halsen, forteller Linh Nguyen om plagene hun fikk da hun bodde i det som for henne var et marerittkollektiv i fjor høst.

En dag ble det så ille at hun måtte på legevakten for å få øyeblikkelig hjelp.

– Det var inneklimaet i leiligheten som gjorde at jeg fikk problemer, forteller Nguyen som presiserer at hun ble bedre med én gang hun flyttet ut.

Leieboerforeningen skulle ordne opp

På legevakten ble det anbefalt at Nguyen skulle skaffe en legeerklæring på at hun ble syk av å bo i leiligheten. Det gjorde hun, samtidig som hun tok kontakt med Leieboerforeningen for å få hjelp til å komme seg ut av kontrakten.

I legeerklæringen hun fikk anbefalte legen at hun flyttet ut. Denne sendte Leieboerforeningen til utleieselskapet hennes, sammen med en heving av kontrakten. Vedlagt lå en fuktmåling av rommet hennes som viste verdier litt over normalen.

Dette ble imidlertid ikke starten på en lykkelig slutt. Utleieselskapet Skjold Forvaltning nektet å godta hevingen og gikk til sak mot henne i Husleietvistutvalget. De mente nemlig at Nguyen ikke hadde grunn til å heve kontrakten.

Legeerklæring nr. 1: 
Med unntak fra taushetsplikten opplyses det om at Linh Chi Nguyen har en allergisk reaksjon og oppblussing av kjent atopisk eksem og astma på miljøet hun bor i, i XXXX.
Hun anbefales av helsemessige årsaker å flytte ut og finne nytt bosted snarest. 

Endret legeerklæring etter at utleier ringte

Innen saken hadde gått til Husleietvistutvalget hadde Skjold ringt Nguyens daværende fastlege ved Legene på Høyden og fått legen til å endre erklæringen. Erklæringen som sa at hun måtte flytte ut så fort som mulig, var et par dager senere endret til en som ikke kunne knytte helseproblemene til boligen.

Dette ble begrunnet overfor Nguyen med at det ikke kunne bevises at helseplagene skyldtes boforholdene.

DYRT. Etter at hun tapte i Husleietvistutvalget måtte Linh Nguyen ta opp lån for å klare å betale utleieselskapet. FOTO: JULIE GÜNTHER

Stig Høisæther i Leieboerforeningen, som behandlet saken til Nguyen, er sjokkert over at en lege endrer en pasients legeerklæring etter å ha vært i kontakt med en utleier uten medisinsk kompetanse.

– Det er ufattelig. Det bør ikke være lov å ringe en lege og få endret noe sånt. Utgangspunktet er jo at en lege skal kunne stoles på, men det er en del leger som er redde for slike situasjoner.

Legeerklæring nr. 2: 
Med unntak fra taushetsplikten opplyses det om at undertegnede har hatt gjentatt kontakt med Linh Nguyen. Viser til erklæring datert 07.10.16 og undertegnede trekker denne med umiddelbar virkning og anser denne som ugyldig.
Det bekreftes at Linh Nguyen har en allergisk reaksjon og oppblussing av kjent atopisk eksem og astma, som kan skyldes miljøet hun bor i. 

– Ble ikke presset

Lisa Wågsæther, Nguyens lege, avviser på sin side å ha blitt presset til å endre erklæringen.

«Når jeg så tilbake på den første erklæringen, så jeg at dette var formulert på en slik måte at jeg ikke kunne stå inne for det juridisk. Dette er beklagelig og min feil», skriver hun i en epost til Studvest.

Wågsæther bekrefter videre at utleier tok kontakt, men ønsker ikke å utdype hva som ble sagt i telefonsamtalen.

– Tapte på grunn av legeerklæringen

Også seniorrådgiver Anne Karin Rinde fra Pasient- og brukerombudet Hordaland reagerer på at en lege har endret en erklæring etter å ha fått en telefon fra utleieren.

– Det høres veldig spesielt ut. Her er det tydelig at legen har gått tilbake på sin vurdering av sammenheng mellom sykdomstilstand og boforhold, og hva som er grunnen til det kan bare legen svare på.

Det hele endte med at Nguyen tapte saken og måtte betale rundt 15.000 kroner for tapte leieinntekter. At legeerklæringen ble endret tror saksbehandler Stig Høisæther fra Leieboerforeningen ble avgjørende for at hun tapte saken.

– Burde dere ikke ha gitt legeerklæring og fuktrapport til utleier før dere hevet boligen, slik husleieloven sier at man skal?

– Hadde det vært en vanlig sak med vanlige feil og mangler, så. Her var det en person som var kritisk syk. Vi hadde en legeerklæring som sa tydelig at hun måtte fort ut og handlet deretter, sier Høisæther.

Studvest har spurt lege Wågsæther om hva hun synes om at en legeerklæring hun selv ikke kan stå inne for i etterkant har dannet grunnlaget for at en student har valgt å heve en husleiekontrakt. I tillegg ble hun spurt om hva hun synes om at den endrede legeerlæringen ifølge Leieboerforeningen er avgjørende for at Nguyen tapte saken. Hun har avslått å kommentere.

DOKUMENTASJON. Linh Nguyen viser Studvest sakspapirene som til slutt endte med at hun tapte saken mot utleieselskapet sitt. FOTO: JULIE GÜNTHER

– Riktig å kontakte legen

Studvest har også vært i kontakt med Skjold, som ikke mener de har gjort noe galt ved å kontakte en leietakers fastlege.

«Vi kan i alle tilfelle ikke se at det er uetisk å innhente mest mulig informasjon før vi fatter beslutninger i saker vi har til behandling», skriver utleieren i en mail og presiserer at de ringte fordi de stilte seg spørrende til legeerklæringens ordlyd.

Utleieselskapet ønsker ikke å svare på spørsmål om hva som ble sagt i samtalen, men skriver i en ny epost at de ikke tok kontakt for å få endret legeerklæringen.

SNUDDE. Linhs lege ved Legene på Høyden endret legeerklæringen hennes etter en telefon fra utleier. ARKIVFOTO: JIN SIGVE MÆLAND

Legene på Høyden unnviker spørsmålet

Nguyen forteller at da erklæringen ble trukket, fikk hun ingen veiledning om hvordan hun ellers kunne gå fram for å få en erklæring som knyttet helseplagene til boligen. Dette til tross for at hun selv var sikker på at det var tilfelle.

Studvest har stilt Legene På Høyden spørsmål om ikke en pasient med såpass omfattende helseplager burde få det.

«Dersom pasienten ikke føler at hun har fått tilstrekkelig helsehjelp oppfordres hun til å kontakte en klageinstans for pasienter, som NPE eller fylkesmannen», svarer daglig leder Esther Gundersen i en epost.

Kommentarer

kommentarer