Det kommer frem i en ny undersøkelse fra RUStelefonen.


RUStelefonen

RUStelefonen opplever en økning i antall henvendelser som handler om bruk av prestasjonsfremmende stoffer, skriver de i en pressemelding torsdag.

En ny undersøkelse som er gjenomført i juni i år viser at 2 av 10 unge mellom 16 og 30 år ville vurdert å bruke prestasjonsfremmende legemidler dersom de var sikre på at det ville forbedret resultatet ved prøver eller eksamener.

– Må tas på alvor

– Doping er et velkjent problem i idretten. Og nå ser vi at stadig flere bruker stoffer som de tror vil forbedre prestasjonene i skole og studiesammenheng – såkalte «Smartdrugs», kommenterer Sturla Naas Johansen, seksjonsleder ved RUStelefonen.

Han legger også til at «Smart drugs» allerede er et problem på læresteder i utlandet, og at det må tas på alvor at så mange norske studenter nå er åpne for denne typen studiedop.

Stoffene det er snakk om er:

  • Ritalin
  • Concerta
  • Modafinil

Disse er ment å hjelpe mennesker med særskilte behov, står det i pressemeldingen.

Frykter mer aksept av ulovlige rusmidler
Sturla_Rustelefon

ADVARER. De illegale stoffene gjør ikke at studenter nødvendigvis presterer bedre på eksamen, mener Sturla Naas Johansen. FOTO: RUSTELEFONEN

– Jeg er redd for at de som faktisk går til det skritt å ta disse stoffene også har høyere aksept for å ta illegale rusmidler samt å feste hardere, sier Johansen.

Derfor mener han at det trolig vil være en del tilleggsproblematikk knyttet til dette.

– Hvis tallene våre er representative, betyr det at over 30.000 mennesker har tatt legemidler ment for behandling av blant annet ADHD for å yte bedre i studie-og skolesammenheng. Det er like mange som det er studenter ved Universitetet i Oslo, sier Johansen.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 15-28 juni gjennomført til sammen 1656 CAWI-intervjuer med personer i alderen 16-74 år. 

Kommentarer

kommentarer