Fra mai til august 2022 skal et knippe utvalgte studenter ta 30 studiepoeng i bærekraft på Statsraad Lehmkuhls seilas over Stillehavet.

TILBUD. Tuva Tenvik Rahd er en av studentene som har fått tilbudt plass på bærekraftsemnet, og gleder seg til å mønstre på skuta i mai.


SDG200 Hav-klima-samfunn: Semesteremne i bærekraft

– Jeg ble veldig glad for å ha fått plassen, sier Mars Mesgrahl.

Han er én av 59 studenter ved Universitet i Bergen (UiB), som har fått tilbudt plass på semesteremnet Hav-klima-samfunn. Totalt har 89 studenter fått plass.

Hav-klima-samfunn er et 30-poengs tverrfaglig fag om bærekraft som holdes på seilskuta Statsraad Lehmkuhl fra mai til august 2022.

Samtidig som studentene deltar aktivt i undervisning og forskning skal de være med å seile skuta fra Valparaíso i Chile, over hele Stillehavet til øystaten Palau.

GLAD. Mars Mesgrahl gleder seg til å bli kjent med flere fra mange ulike fagområder.

– Det blir interessant å bli kjent med nye folk fra mange fra ulike fagområder, sier Mesgrahl. Selv studerer han sammenliknende politikk på UiB.

Mange fikk ikke plass

Katja Enberg er førsteamanuensis i fiskeribiologi og ansvarlig for emnet, og skal også være med å undervise om bord på seilasen.

Hun forteller at de i utvelgelsesprosessen så på både tidligere erfaring og motivasjonsbrev, samtidig som de skulle sette sammen en bred og tverrfaglig studentgruppe.

– Vi ønsker at kandidatene skal kunne samarbeide på tvers av mange fag og komme med løsninger sammen, sier hun.

Se fullstendig oversikt over fordelingen av fagområdene lenger ned i saken.

Enberg opplyser at de som har fått tilbudt plass ble vurdert ut i fra hvorfor de ønsker å delta, hvordan det relaterer til interesser og fremtidige planer, hvordan de kan bidra til miljøet om bord og hvilke utfordringer man kan forutse om bord på den fire måneder lange turen.

De mottok opp mot 400 søknader, men kun 297 av dem ble vurdert. De som ikke ble vurdert manglet blant annet de absolutte kravene om minst 60 studiepoeng ved søknadsfrist og minst C i gjennomsnittskarakter

Enberg er fornøyd med det høye søkertallet, men synes at det er dumt at mange som ville, ikke fikk plass. Med i utvelgelsen hadde de med en student som var med for å sikre at prosessen ble mest mulig rettferdig.

– Vi skjønner at mange er skuffet, men vi er sikre på at de vi får med er høyt motiverte studenter, forteller hun.

TVERRFAGLIG. Emneansvarlig Katja Enberg forteller at det er lagt vekt på at studentene skal være fra ulike fagområder. Pressefoto: Universitet i Bergen

Blant UiB-studentene er biologi og rettsvitenskap de høyest representerte fagene med henholdsvis ti og seks studenter, men har ellers en jevn fordeling fra mange ulike områder.

Hun forklarer at det er mange biologistudenter som har søkt på emnet fordi havet er svært relevant for faget deres.

– Noen studerer for eksempel marinbiologi eller fiskeri. Dette appellerer til mange biologistudenter, forteller hun.

UiB opplyste i en pressemelding 8. november at 90 studenter ville få plass på programmet. I dag har totalt 89 fått tilbudt plass, hvorav 77 er norske og 12 er utenlandske.

– Vi venter fortsatt på avklaringen fra noen partnere som skal finaniere studenter fra det globale sør, forklarer Enberg i en tekstmelding til Studvest.

Artikkelen fortsetter under figuren.

Drøm i oppfyllelse

Tuva Tenvik Rahd går medier og kommunikasjon på UiB, og har i likhet med Mesgrahl fått plass på bærekraftsemnet på Statsraad Lehmkuhl.

– Dette er tidenes drøm som har gått i oppfyllelse. Det blir spesielt å være på havet på den måten, sier hun.

Rahd har tidligere vært på tur til Shetland med Statsraad Lehmkuhl, og tenkte dette programmet var en sjanse hun ikke kunne gå glipp av.

MEDIA. Tuva Tenvik Dahl håper å kunne bruke medier og kommuikasjon til å bidra på båten.

– Jeg håper jeg kan bidra med noen innen mediefaget, forteller studenten.

Ane Mæstad er en av utenbys-studentene som har kommet med på programmet. Hun studerer biovitenskap på Universitet i Oslo (UiO).

– Vi var en gjeng på studiet som oppdaget emnet på egenhånd. Jeg er glad i å være ute og i båt, og fant ut at jeg bare måtte søke, forteller Mæstad på telefon fra Oslo.

Spesielt gleder hun seg til å være med på forskningen på de ulike øyene, og til å kunne jobbe både selvstendig og tverrfaglig.

De 77 elevene som skal ta bærekraftsemnet mønstrer på Statsraaden i Valparaiso, Chile, 1. mai 2022. Seilskuten begynte ekspedisjonen 20. august 2021 fra Arendal. Fra 2. til 5. desember ligger den til kai i Nassau, Bahamas.

Kommentarer

kommentarer