En stipendiat ved UiB er kritisk til at Akademika promoterer boka «False Alarm».
– Tilfeldig at boken står utstilt uten noen andre bøker om klima, svarer Akademika.

KRITISK. Doktorstipendiat Devyn Helen Avhild Remme er kritisk til at Akademika promoterer boka «False Alarm». Foto: Peter Apolinario


Doktorstipendiat Devyn Helen Avhild Remme ved Institutt for geografi stiller seg kritisk til at Akademika har boken False Alarm av Bjørn Lomborg utstilt utenfor inngangen til Akademika på Studentsenteret som eneste bok om klima.

I boka anerkjennes det at global oppvarming skjer, men Lomborg stiller seg kritisk til håndteringen av klimakrisen. 

UTSTILT. False Alarm står utstilt utenfor Akademika på Studentsenteret. Foto: Anna Jakobsen

Remme sier hun ble bevisst på at boka sto utstilt etter en kollega gjorde henne oppmerksom på det. Hun stiller seg helt uforstående til at Akademika promoterer boka. 

Boka sto utstilt sammen med et tjuetalls andre bøker.

– Ufaglig og umoralsk 

Remme understreker at hun ikke er i mot at boka er kjøpt inn av Akademika som sådan, men at de velger å promotere den.

– Når studenter går forbi en bokhandel med navnet «Akademika» i en bygning tilhørende UiB, har de nok en forventning om at Akademika skal være noe mer enn en vanlig bokhandel, mener hun.

– Vi formidler all mulig kunnskap, og ønsker alltid å ha en stor bredde innenfor litteraturen.

Eli Gerhardsen, Kjedesjef Akademika

Remme forteller at hun selv har høye krav til den faglige kvaliteten til Akademikas utvalg.  

– Norli er en annen bokhandel som selger denne boka, mener du Akademika har et større ansvar enn andre bokhandler? 

Ja, jeg synes det. De kaller seg Akademika, og gir et sterkt inntrykk av å være legitimert av universitetet. I tillegg har de butikken inni et universitetsbygg. Jeg synes det er både ufaglig og umoralsk at det ser ut som universitetet promoterer boka.

KRITISK. Doktorstipendiat Devyn Helen Avhild Remme er kritisk til at Akademika promoterer boka False Alarm. Foto: Peter Apolinario

Remme argumenterer for at det i dag er en vitenskapelig konsensus om at klimaendringene ikke er en «false alarm», som boktittelen antyder. Hun mener vi fortsatt kan unngå de verste konsekvensene av klimaendringene, om nødvendige tiltak iverksettes.

– Hva kunne Akademika gjort annerledes? 

De kunne satt ut flere bøker om klimaendringene for å få en balanse. Et problem med det, er likevel at mange bøker om klimaendringene er vitenskapelige tekster, og så blir de potensielt plassert med denne boka som ikke er kunnskapsbasert på samme måte. 

En del av en større debatt

Remme legger til at hun selv er en tilhenger av Akademika, men mener bokhandleren er en del av en større debatt:

 – Jeg vil gjerne høre med studentene: Vil de at Akademika skal ha et større ansvar? Universitetet gir dem tross alt god business ved at de selger all pensumlitteraturen. 

Hun mener det er viktig å ta i betraktning at studentene stoler på Akademika, siden de har et samarbeid med UiB.

– Studentene stoler på at Akademika selger faglige tekster. Derfor har de et spesielt ansvar.

I tillegg mener Remme at Akademika må være enda nøyere på skillet mellom å separere de akademiske- og ikke-akademiske delene av utvalget sitt.

Akademika: – Vi vil formidle bredden innenfor alle fagfelt

Kjedeleder og fungerende butikkleder i Akademika, Eli Gerhardsen, er forelagt kritikken fra Remme, og forteller at hovedårsaken til at «False alarm» er plassert på utstilling utenfor butikken, kan være tilfeldig. 

TYDELIG SKILLE. – Det er et tydelig skille mellom hva som er pensumlitteratur og hva som er annen litteratur, sier kjedeleder i Akademika Eli Gerhardsen. Pressefoto: Akademika

– Vi flytter stadig rundt på bøkene, og at denne boken er plassert på utstilling uten andre bøker om klima er nok en tilfeldighet. Den var tidligere i år en del av en stor miljøkampanje.

Boka ble kjøpt inn som en del av en større klimakampanje, hvor en rekke bøker om temaet med ulike synspunkter ble kjøpt inn, forteller Gerhardsen. Hun sier at Akademika ikke selv tar stilling til noe av innholdet i bøkene de selger, men ønsker å være en formidler for bredden innenfor alle fagfelt.

Tar ansvaret seriøst

Gerhardsen understreker at hun er enig at Akademika som fagbokforhandler har et ekstra ansvar, spesielt siden de samarbeider tett med UiB. Dette er et ansvar de tar veldig seriøst, forteller hun. 

– Vi formidler all mulig kunnskap, og ønsker alltid å ha en stor bredde innenfor litteraturen.

Hun legger til at Akademika alltid må forholde seg til de ulike emneansvarlige ved universitetet, og kjøpe inn bøker foreleserne setter på pensumlisten. Andre bokhandler trenger ikke ta hensyn til slik tredjepart når de kjøper inn bøker. 

På spørsmål om Remmes’ ønske om bedre skille mellom pensum og annen litteratur, mener Gerhardsen dog at Akademika allerede er god på dette.

– Det er et tydelig skille mellom hva som er pensumlitteratur og hva som er annen litteratur, som skjønnlitteratur, populærvitenskap, sakprosa og lignende, hos oss. Det står markert på våre hyller i tillegg til at bøkene er sortert etter fagretning.

UiB: – Butikken står fritt til å stille ut de bøker de selv måtte ønske.

Studvest har forelagt Remmes kritikk for UiB. Rektor Margareth Hagen svarer følgende:

– Akademika er Norges største bokhandel for fag- og pensumbøker. De er leietaker hos oss på Studentsenteret, og butikken står fritt til å stille ut de bøker de selv måtte ønske. UiB har et tett og godt samarbeid med Akademika.

Kommentarer

kommentarer