Og likevel er det fremdeles en plass ledig i høgskolens studentdemokrati.


Fakta

Neste års leder av Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet (STVL) blir bergensstudenten Jonas Oliver Hui Dahl. Han hadde én motkandidat til ledervervet. Det var imidlertid ingen konkurranse til resten av stillingene i arbeidsutvalget under helgens valgmøte.

Av seks plasser klarte bare høgskolestudentene å fylle fem, og dermed blir en heltidsstilling ved campusene i Sogn og Fjordane stående tom. Det synes sittende leder Kristine Elsa Krokli er leit.

– Det er veldig synd at vi ikke har klart å rekruttere inn en person fra Sogndal til arbeidsutvalget. Det er viktig med en person der for aktiviteten og synligheten, men vi har tydeligvis ikke vært synlige nok i forkant av valget.

Krokli forteller at det ikke er sikkert hva som vil skje med den tomme plassen, og at det blir opp til neste arbeidsutvalg å ta stilling til.

– Forhåpentligvis vil det bli et suppleringsvalg neste semester, men hvis det ikke er kandidater blir den nok stående tom, sier hun.

Tror det blir utfordrende
Ingrid Moe Albrigtsen, som tidligere har ledet studentene i Sogn mot fusjon og nå er styrerepresentant ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), mener det er problematisk å ikke ha et fullt arbeidsutvalg.
– Det at vi nå mangler et medlem kan få store følger til høsten, og særlig under oppstarten. Arbeidsutvalget kan nok løse dette sammen, men det blir ikke lett, sier hun.
 STVL trenger å gjøre seg aktuelle, ved å produsere og formidle politikk som den jevne student kan kjenne seg igjen i.
Ingrid Moe Albrigtsen, styrerepresentant ved HVL.
Ønsker flere kandidater
SONDRE

KRITISK. Sondre Riisøen mener ledelsen har prioritert dårlig ved å bruke ressurser på å en rekrutteringsturné. ARKIVFOTO: KAROLINE SKARSTEIN

STVL-representant og styrerepresentant i høgskolestyret ved HVL, Sondre Riisøen, er glad for at det var flere kandidater til ledervervet. Han skulle samtidig ønske at det var flere representanter til de andre stillingene også.

– Det beste er selvfølgelig at man har flere som stiller, slik at man kan velge de beste kandidatene, forteller han.

Riisøen tror potensielle kandidater kan vegre seg for å involvere seg i et studentdemokrati som er relativt nytt.

– Med et nytt studentting og nye verv vegrer nok folk seg litt ekstra for å stille til valg.

– Dårlige prioriteringer

For par uker siden dro sittende studenttingsleder, Kristine Elsa Krokli, sammen med flere i arbeidsutvalget på turné til alle campusene på Vestlandet. Målet var å rekruttere studenter til å engasjere seg i studentdemokratiet.

Riisøen er kritisk til at det ble brukt ressurser på dette.

– Dersom målet var å finne kandidater utenfor studenttinget, så har man kanskje tenkt litt feil.  Jeg synes det er en merkelig prioritering av tid å sende en person på turné for å rekruttere, når man allerede har representasjon på alle studiestedene.

Riisøen forklarer videre at det er viktig å skape engasjement i hele studentmassen, men at vervene som skulle fylles i helgen krever at man har litt erfaring.

– Da hadde det kanskje vært bedre å målrettet rekruttere folk som allerede er med i STVL eller har erfaring fra andre studentorganisasjoner, slår han fast.

Vanskelig
TEKST AV: Kristine Elsa Krokli, leder av Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet. FOTO: TOBIAS MANDT

FÅ KANDIDATER. Kristine Elsa Krokli forteller at det har vært utfordrende å motivere til rekruttering før valget. ARKIVFOTO: TOBIAS MANDT

Krokli svarer på Riisøens kritikk og sier at det kan være vanskelig å motivere den lokale representasjonen.

– Selv om vi har representasjon på alle studiestedene kan det være vanskelig å motivere og engasjere de som allerede er der til å promotere valg, sier hun.

Hun deler også Riisøens oppfatning om hvor rekrutteringen helst bør skje.

– Sondre har helt rett i at å prøve å rekruttere dem som allerede sitter i studenttinget er lurt. De som sitter i STVL har vært informert om valgene, og har også vært oppfordret til å promotere eller stille selv, både til arbeidsutvalget og andre verv.

– Må gjøre seg aktuelle

Også styrerepresentant Moe Albrigtsen har tanker om hva som kunne vært gjort for å få flere kandidater.

– Først og fremst må studentene forstå hvilke organer som finnes, og hva som jobbes med i de ulike stillingene. STVL trenger å gjøre seg aktuelle, ved å produsere og formidle politikk som den jevne student kan kjenne seg igjen i.

Hun mener at studentene trenger oversikt og informasjon.

– Jeg tror mange studenter tror det er krig og elendighet i studenttinget. Men det er egentlig mye kjærlighet og forståelse, sier hun.

Kommentarer

kommentarer